,

Jornada CREAF-ICHN-SCB “Boscos Singulars: una riquesa del nostre territori”

15 de novembre 2011

Avui en dia, gràcies a eines com els inventaris forestals nacionals o al IEFC, tenim una visió general de l’estat dels nostres boscos. Aquesta informació és fonamental per una bona  planificació i gestió forestal. Tanmateix, ens manquen dades que permetin comparar l’estat actual amb un model de bosc de referència i així poder establir nous objectius de gestió.

Boscos Singulars

Boscos Singulars

Aquesta inquietud és la que va dur a la Generalitat de Catalunya a impulsar un nou inventari específic sobre boscos, que pel seu caràcter singular, es podrien considerar els millors boscos de Catalunya.

L’entitat coordinadora de l’inventari va ser el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el resultat de la iniciativa ha estat el que avui coneixem com l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. Un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, considerant els valors de conservació, socials, millora del coneixement i producció, bo i atenent als diversos usos que se’n fan.

Aquest inventari, elaborat mitjançant la implicació de tots els sectors involucrats, haurà de ser un referent per a gestors del bosc i haurà de poder replantejar les estratègies de manteniment i millora dels nostres espais forestals.

Ara, des del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) proposem una discussió i reflexió oberta per contrastar els punts de vista d’investigadors, tècnics i administracions amb competències en la planificació i la gestió del territori sobre aquesta mena de boscos tan escassos i especials.

Fulleto Jornada Boscos Singulars 

Les ponències estan disponible al web del CREAF 

Ponències:

 • Ancient forests of the Med: a conservation priority.
  Daniel Vallauri, Forêts Naturelles a WWF
 • Inventari de Boscos Singulars de Catalunya: una nova eina per la millora de la gestió.
  Marc Gràcia,, CREAF
 • Participació social i resultats obtinguts en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya.
  Lluís Comas, CREAF
 • La Maçana, un bosc resistent al pas del temps.
  Jean André Magdalou, Reserva Natural La Maçana
 • Programa Selvans de la Diputació de Girona: una extensió d’una xarxa de boscos madurs i singulars.
  Jaume Hidalgo, Medi Ambient i Territori, Diputació de Girona
 • Els boscos singulars: una aproximació des de l’òptica local.
  Meritxell Margall, Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
 • Accions de conservació de boscos madurs i singulars al Parc Natural de l’Alt Pirineu.
  Marc Garriga Lujan, Parc de l’Alt Pirineu
 • Silvicultura de gestió de l’aigua en bosc mediterrani. Experiències en sureda.
  Joan Botey, Consorci Forestal de Catalunya
 • Els boscos singulars i la protecció social del territori.
  Xavier Escuté, Àrea de Medi Ambient de l’Obra social de Catalunya Caixa
 • La difusió dels temes forestals i perspectiva del sector des dels mitjans de comunicació
  Josep M. Fernández, El Medi Ambient TV3

On va ser?

Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans C/del Carme 47 Barcelona

Quan va ser ?

15 de novembre de 2011

9,30h a 17,00h

Organitza

Societat Catalana de Biologia
CREAF
ICHN

 

 

, , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
Aprèn a identificar papallones, sempre que vulguis a YouTube!
5 de maig 2020Pau Guzmán
Incidència del canvi climàtic a l’agricultura de la conca de la Muga
18 de juny 2014CREAF
,
Ramon Margalef Summer Colloquia “What Ecology can learn from natural and human-induced disturbances – A cross-system view”
8 de juny 2014CREAF
5th International Conference on Mediterranean Pines (MEDPINE 5)
7 de juny 2014CREAF
Presentació Tesis Doctoral “Contribucions a l’anàlisi automàtica de grans volums de dades en el context de la Ciència de la Informació Geogràfica”
30 de maig 2014CREAF

Follow CREAF on: