SEMINAR: Advancing process-based models of forest responses to climate change: the assumption-centred modelling approach

22 d'abril 2014

La professora Belinda Medlyn, del Departament of Biological Science de la Macquarie University durà a terme un seminari el proper 29 de maig a les 12h a la Sala de Graus II de la Facultat de Ciències de la UAB.

The Maestra Model

The Maestra Model

TITOL

Advancing process-based models of forest responses to climate change: the assumption-centred modelling approach

AUTORA

Prof Belinda Medlyn

Dept of Biological Science

Macquarie University

RESUM

Process-based models of forest ecosystems are widely used to predict the likely future impacts of environmental change. However, models frequently differ in their predictions, leading non-modellers to ask which model is “best”. I argue that we should consider models not as entities, but as collections of assumptions about individual processes, and we should instead be asking which assumptions are best. Model predictions can and should be understood by relating them back to their underlying assumptions. Understanding the effect of individual assumptions allows us identify major uncertainties in the models and work towards improving them. I will show how this assumption-centred approach to modelling is being used to improve our understanding of the effects of rising CO2, temperature and water availability on forest function.

, , , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
Aprèn a identificar papallones, sempre que vulguis a YouTube!
5 de maig 2020Pau Guzmán
Incidència del canvi climàtic a l’agricultura de la conca de la Muga
18 de juny 2014CREAF
,
Ramon Margalef Summer Colloquia “What Ecology can learn from natural and human-induced disturbances – A cross-system view”
8 de juny 2014CREAF
5th International Conference on Mediterranean Pines (MEDPINE 5)
7 de juny 2014CREAF
Presentació Tesis Doctoral “Contribucions a l’anàlisi automàtica de grans volums de dades en el context de la Ciència de la Informació Geogràfica”
30 de maig 2014CREAF

Follow CREAF on: