Adriana Clivillé

Periodista amb interès en la comunicació i el màrqueting digital, fils conductors de la meva experiència en estratègies de comunicació corporativa, creació de continguts, gestió de xarxes socials i campanyes, gabinet de premsa, formació de portaveu, comunicació de crisi i reputació i marca. M'he involucrat en iniciatives de divulgació sobre el medi natural, les energies renovables, la tecnologia, el territori i la seva gestió amb criteris ambientals per a empreses, univeristats, administració pública i consultoria.
Notícies

La banda sonora que creen les aus és cada vegada més simple, amb efectes potencials en la salut humana

Les propietats favorables dels paisatges sonors naturals estan canviant, a causa de la disminució de les poblacions d'aus i la seva distribució geogràfica. Com a conseqüència, els ocells estan modificant les seves piulades, cada cop més simples i poc diverses.

Notícies

La sequera ja és un dels 4 riscos naturals més crítics al sud-oest d’Europa

La sequera i les seves conseqüències és un dels 4 riscos naturals més crítics a les zones de muntanya del sud-oest europeu, juntament amb les inundacions, els incendis i la degradació del sòl. Aquest és un dels punts de partida del tercer seminari transnacional sobre estratègies per gestionar i prevenir els impactes del clima extremadament sec als boscos de muntanya d'aquesta zona geogràfica, celebrat com a part del projecte SUDOE MONTCLIMA.

Notícies

Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent

Sense fer massa soroll i amb una mirada sempre afable. Conversant amb l’Alba Anadon Rosell una té la sensació que, malgrat les dificultats, aquesta investigadora d’heterogeni recorregut internacional s’aproxima sempre a les situacions des d’un tarannà cordial i afectuós.

Notícies

Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia

Un model basat en tècniques d'aprenentatge automàtic i dades per satèl·lit permet predir si la reducció de l’activitat econòmica disminueix els contagis causats per epidèmies. L'objectiu és afinar millor el temps i el grau de les mesures de confinament.

Notícies

Com pot ajudar la pols de roca a capturar CO₂ de l’atmosfera

La pols de roca permetria eliminar de l'atmosfera 2,5 gigatones de CO₂, de les quals gairebé el 50% serien gràcies a la resposta de la biosfera, segons un estudi internacional publicat a Nature Geoscience en què hem intervingut.

Follow CREAF on: