, , , , ,

Què són els serveis ecosistèmics?

26 de febrer 2016

Els serveis ecosistèmics són aquells beneficis que un ecosistema aporta a la societat i que milloren la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones. Un servei ecosistèmic deriva de les funcions pròpies dels ecosistemes.

Cavalls pasturant en un bosc. Autor: CREAF

Cavalls pasturant tranquil·lament en un bosc. Autor: CREAF

Per exemple, una funció clau als ecosistemes és l’acumulació de biomassa vegetal gràcies a la fotosíntesi de les plantes. El servei ecosistèmic que se’n deriva, mirat sempre des d’una òptica humana, seria la captació de CO2 atmosfèric, que passa a formar part de les estructures llenyoses de les plantes, i disminueix el diòxid de carboniatmosfèric, un dels principals gasos d’efecte hivernacle.

De serveis ecosistèmics n’hi ha de quatre tipus diferents, segons el benefici que ofereixin:

  1. Els serveis d’aprovisionament són aquells referits a la quantitat de béns o matèries primeres que un ecosistema ofereix, com la fusta, l’aigua o els aliments.
  2. Els serveis de regulació són aquells que es deriven de les funcions clau dels ecosistemes, que ajuden a reduir certs impactes locals i globals (per exemple la regulació del clima i del cicle de l’aigua, el control de l’erosió del sòl, la pol·linització…).
  3. Els serveis culturals són aquells que estan relacionats amb el lleure, l’oci o aspectes més generals de la cultura.
  4. Els serveis de suport, com la biodiversitat i els processos naturals de l’ecosistema, que garanteixen bona part dels anteriors.

Els serveis ecosistèmics, per tant, combinen la preservació del medi natural alhora que se’n fa un ús i desenvolupament sostenibles.


El CREAF té en els serveis ecosistèmics una part important de la seva recerca, dins la línia d’investigació d’Ecologia funcional i Canvi Global.

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
, ,
Principis evolutius per organitzar-nos i millorar la nostra adaptabilitat al canvi
15 d'abril 2021Jaume Terradas
, ,
Boscos madurs, petites vacunes contra el canvi global
21 de març 2021Verónica Couto Antelo
Ramon Folch, premi NAT i l’Abecedari socioecològic
11 de març 2021Jaume Terradas
Propera parada: I si la paraula ecologia l’hagués definit una dona?
8 de març 2021Sandra Saura Mas
Sobre mentides i càstigs
23 de febrer 2021Francisco Lloret

Follow CREAF on: