Pau Guzmán

Tècnic de Comunicació del CREAF. Biòleg ambiental i gestor forestal i del medi natural especialitzat en comunicació científica i ambiental.

Follow CREAF on: