Sandra Saura Mas

Professora d’Ecologia de la UAB. Investigadora del CREAF en temes d’ecologia de la conservació, funcional i del canvi global. És professora a les facultats de Biociències i Ciències de l'Educació. També coordina i participa en iniciatives, grups i projectes relacionats amb l'aplicació de la perspectiva de gènere, la transdisciplinaritat i la justícia global en l'educació i la ciència.

Follow CREAF on: