El canvi climàtic, la desforestació i els incendis modifiquen la fragància de la selva de l’Amazones

23 de juliol 2020

La ciència fa anys que ha après a descriure les fragàncies de la natura, utilitzant aparells per mesurar els seus ingredients principals, els compostos orgànics volàtils (COV). Les plantes, els fongs, els bacteris i tots els animals desprenen aquests productes químics naturals per comunicar-se, són el seu llenguatge.

El canvi climàtic, desforestació, incendis modifiquen la fragància de la selva de l’Amazones

El canvi climàtic, la desforestació i els incendis modifiquen la fragància de la selva de l’Amazones. Crèdit: Public Domain

Ana María Yáñez, investigadora del CREAF, fa anys que  desxifra els seus missatges i tot just ha publicat a la revista Global Change Biology l’estudi de revisió més exhaustiu i actual fet fins al moment sobre el tema, Amazonian biogenic volatile organic compounds under global change. Concretament, sobre els compostos volàtils que emeten els boscos de l’Amazones, els seus emissors més importants a abast planetari.

"L'Amazones ens parla amb el seu llenguatge silenciós i ens diu que no està bé, que fa massa calor, que té carença d'aigua i que està perdent arbres", Ana María Yáñez

Segons l’estudi, en 23 anys la desforestació, els incendis i el canvi climàtic han fet augmentar la concentració de sesquiterprens a l’aire amazònic, mentre que ha disminuït la d’isoprens. El bosc tropical desprèn aquests dos compostos quan està en una situació d’estrès. D’una banda, l’evaporació de sesquiterpens s’intensifica amb la calor perquè serveix de protector davant les altes temperatures. De l’altra, quan hi ha pèrdua de biomassa (troncs i fulles) per desforestació o incendis, disminueixen els isoprens. L’equilibri entre un i altre s’ha utilitzat com a senyal per mesurar l’estat de salut de l’Amazones. “L’Amazones ens parla amb el seu llenguatge silenciós i ens diu que no està bé, que fa massa calor, que no té aigua i que està perdent arbres”, comenta Ana María Yáñez, primera autora de l’article.

Els sesquiterpens són compostos orgànics volàtils biogènics de 15 carbonis, extremadament reactius i amb alt poder de formació d’aerosols. Els isoprens contenen cinc carbonis, són més comuns i abundants, molt reactius i amb alt poder de formació d’aerosols, però en menor proporció respecte als anteriors.

Compostos químics i calor

La revisió recull tots els factors que configuren el còctel de perfums amazònic i posa en evidència que s’estan alterant per l’activitat humana. “Les composició i quantitat de compostos químics que emeten els éssers vius, sobretot les plantes, depenen molt de la calor, però també de la humitat i la radiació solar, de l’exhuberància de la vegetació, de les espècies que hi ha, de moment de l’any, si surten les fulles, si floreixen les plantes. Per això, el canvi climàtic i la desaparició de boscos estan fent canviar l’aroma de la planeta, sobretot a l’Amazones”.

Torre_COVs

Damunt de torres com aquesta enmig de l’Amazones es troben els instruments amb els quals es capten els compostos orgànics volàtils que emeten les plantes. Autora: Ana María Yáñez.

La revisió ha tingut en compte més de 240 articles publicats en revistes científiques sobre la temàtica. A més, ha contrastat la informació amb dades i observacions per satèl·lit i amb models matemàtics.

Olors que governen el món

Les substàncies químiques de noms impronunciables que apareixen amb major concentració a l’Amazones es tradueixen al nostre nas com olor d’herba tallada, de pi o de terra humida, entre d’altres. A banda de donar pistes sobre l’estat de salut dels sistemes forestals, els COV són substàncies químiques amb un paper ecològic molt rellevant. Al ser essencials per a la comunicació entre éssers vius, faciliten les relacions entre espècies: l’atracció d’insectes pol·linitzadors, l’olor dels fruits perquè se’ls mengin i es dispersin les llavors, la protecció davant d’herbívors, entre molts altres. Si aquestes fragàncies canvien, els éssers vius poden confondre els missatges i perdre capacitat de comunicació, de reproducció, de protecció, etc.

La deforestació, els incendis i el canvi climàtic han augmentat la concentració de sesquiterprens i d'isoprens, dos compostos que es generen en situacions d'estrès.

D’altra banda, els COV tenen un paper imprescindible en la regulació del clima i de l’aigua. “La modificació de les concentracions de COVs a l’Amazònia, com ara la disminució d’isoprens, podria tenir conseqüències en la radiació solar que arriba a la superfície de la Terra i en el règim de pluges. Són compostos que participen en la formació dels núvols i que creen aerosols que regulen la quantitat de radiació solar que arriba a la superfície terrestre”, conclou Yáñez.

 Referència:

Yáñez‐Serrano, A.M., Bourtsoukidis, E., Alves, E.G., Bauwens, M., Stavrakou, T., Llusià, J., Filella, I., Guenther, A., Williams, J., Artaxo, P., Sindelarova, K., Doubalova, J., Kesselmeier, J., Peñuelas, J., 2020. Amazonian biogenic volatile organic compounds under global change. Glob. Chang. Biol. gcb.15185. https://doi.org/10.1111/gcb.15185

, , , , , ,

Responsable de comunicació del CREAF. Sóc llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en Comunicació Científica i Ambiental per la UPF. Apassionada de la comunicació corporativa amb més de 7 anys d'experiència en el sector de la R+D en l'àmbit ambiental.
Articles relacionats
El canvi climàtic i el creixement poblacional, claus del declivi de la civilització de l’Illa de Pasqua
30 de juliol 2020Verónica Couto Antelo
Un estudi participatiu ha permès observar 2.579 papallones de 29 espècies diferents als parcs i platges metropolitans
24 de juliol 2020CREAF
,
Noves propostes per entendre com funciona la vegetació del planeta
20 de juliol 2020Verónica Couto Antelo
Descobreix la biodiversitat de la costa amb la campanya ‘Retorn al Mar’
16 de juliol 2020Ángela Justamante
La xarxa actual d’àrees marines protegides no assegura el futur dels taurons i rajades del Mediterrani
15 de juliol 2020Verónica Couto Antelo

Follow CREAF on: