, ,

Ciència en societat per adaptar les conques del mediterrani al canvi climàtic

2 d'octubre 2013

El projecte BEWATER promourà processos participatius amb científics i ciutadans per establir plans de gestió sostenible de l’aigua i d’adaptació al canvi climàtic en quatre conques hidrogràfiques de la Mediterrània. El projecte, liderat pel CREAF,  ha estat finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea dins de la iniciativa de Science in Society i compta amb la participació de dotze institucions d’onze països diferents.

Riu Vipava al seu pas per Eslovènia. Foto: I feel slovenia

Riu Vipava al seu pas per Eslovènia. Foto: I feel slovenia

Les projeccions futures de canvi climàtic apunten cap a un increment de l’escassetat d’aigua i la sequera a la regió mediterrània. Aquest fet provocarà greus pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants.

“Els plans d'adaptació han de permetre augmentar la resiliència dels sistemes socials i ecològics vinculats a cadascuna de les conques hidrogràfiques”, apunta Diana Pascual, una de les investigadores del CREAF que coordina el projecte.

En aquest context, un nou projecte europeu anomenat BEWATER té per objectiu promoure el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat en la gestió sostenible de l’aigua a la mediterrània. Els diferents socis del projecte organitzaran processos participatius amb científics i altres agents socials de quatre conques pilot al llarg de la Mediterrània (Catalunya, Xipre, Eslovènia i Tunísia ). Tots ells hauran d’identificar i posar en comú les pressions del canvi climàtic sobre el seu territori i les diferents opcions de gestió de l’aigua que s’hi duen a terme. Amb aquesta informació tots els actors implicats hauran de dissenyar conjuntament plans d’adaptació al canvi climàtic dels seus territoris.

BEWATER pretén millorar la conscienciació pública sobre la importància de la gestió sostenible de l’aigua, desenvolupar  processos d’aprenentatge mutu innovadors i crear més responsabilitat social en aquesta temàtica. Aquests tres factors seran clau per definir i implementar estratègies i polítiques d’adaptació d’aquests espais amb èxit.

La conca de la Tordera serà un dels llocs d'estudi

La conca de la Tordera serà un dels llocs d’estudi

El projecte, de tres anys i mig de durada, compta amb un pressupost total de gairebé tres milions d’euros i ha estat finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea dins de la iniciativa Science in Society. Liderat pel CREAF, compta amb la participació de 12 institucions més, entre les quals hi ha centres de recerca, empreses, ONGs, institucions europees, plataformes i entitats amb un compromís decidit a impulsar aquests processos a partir d’una metodologia innovadora que podrà ser extrapolable a d’altres regions i contextos. BEWATER compta entre els seus socis amb la participació de la Oficina Regional del Mediterrani del European Forest Institute (EFIMED) que gràcies a la seva xarxa de contactes en coordinarà la difusió en els països mediterranis.

Un projecte basat en la col·laboració multi-actor 

El projecte simbolitza una transició entre un enfocament de la gestió de l’aigua basada només en solucions tecnològiques cap a una nova visió basada en la planificació i gestió conduïdes pels diferents actors. El projecte es basa en un procés iteratiu d’aprenentatge recíproc entre la societat i la ciència, i en la transferència de coneixement multidireccional i multisectorial. BEWATER aposta per aquest canvi que permetrà una resposta proactiva a les pressions del canvi climàtic

, , , , , , , , ,

Responsable de comunicació del CREAF. Sóc llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en Comunicació Científica i Ambiental per la UPF. Apassionada de la comunicació corporativa amb més de 7 anys d'experiència en el sector de la R+D en l'àmbit ambiental.
Articles relacionats
L’extraterrestre que va descobrir la biodiversitat
13 de desembre 2021CREAF
Caminar pel bosc redueix la concentració de cortisol, l’hormona de l’estrès
9 de desembre 2021CREAF
Els boscos de Catalunya acumulen tant carboni com el que la seva població emet en 4,4 anys
9 de desembre 2021CREAF
,
Les 12 conseqüències del canvi global a les muntanyes
9 de desembre 2021Adriana Clivillé
,
Les 12 conseqüències del canvi global a les muntanyes
9 de desembre 2021Adriana Clivillé

Follow CREAF on: