El CREAF s’adhereix al Codi de Conducta de CERCA

12 de juliol 2019

El Patronat del CREAF ha aprovat l’adhesió del centre al Codi de Conducta de CERCA en la seva reunió anual del mes de juliol. 

Clica per visitar el document del Codi de Conducta

Clica per visitar el document del Codi de Conducta

Aquest document omple un buit important que tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

El Codi de Conducta ha de ser aprovat al màxim òrgan de govern de cada centre CERCA i, amb posterioritat, el director i gerent de cada centre haurà de signar la seva adhesió i implementar els mecanismes interns per a garantir el seu compliment.

El codi de conducta dels centres CERCA, que està alineat amb el Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, reconegut per les institucions europees, ha de ser aprovat en els òrgans de govern dels diferents centres i assumit pels responsables executius i per la totalitat del personal. Conté el següent decàleg de principis:

  1. Honestedat i transparència.
  2. Accés obert a les dades de recerca.
  3. Custòdia de dades de recerca, materials i substàncies.
  4. Gestió de la propietat industrial als centres CERCA.
  5. Compromís individual de bona pràctica científica i respecte a les normes ètiques.
  6. Compromís i responsabilitat a l’activitat i publicacions científiques.
  7. Coordinació amb la Institució CERCA i amb l’Ombudsperson de CERCA.
  8. Aplicació de les normes de contractació i promoció. Evitar qualsevol conflicte d’interès en les activitats del centre CERCA.
  9. Col·laboració amb els mitjans de comunicació.
  10. Desenvolupament d’un pla d’acció amb el reconeixement HRS4R de la Comissió Europea.

, ,

CREAF
El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
El tractament de les aigües urbanes provoca canvis en la flora i fauna dels rius
16 d'agost 2019Verónica Couto Antelo
,
Els paisatges agrícoles amb parcel·les petites i variades fomenten la biodiversitat
29 de juliol 2019Anna Ramon Revilla
,
La ciència ciutadana, una gran aliada per a vigilar les espècies exòtiques
26 de juliol 2019Ángela Justamante
,
El CREAF contribueix a una metodologia europea per orientar la restauració dels ecosistemes
24 de juliol 2019CREAF
,
El canvi climàtic és més ràpid que la capacitat d’adaptació dels animals
24 de juliol 2019Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: