El CREAF s’incorpora al Portal de la Recerca de Catalunya

28 d'abril 2020

Els articles de recerca del CREAF s’han incorporat al portal a la vegada que ho feien uns altres  11 centres de la Institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i que se sumen als altres 12 que ja hi participaven.

EVtsd0aXkAAdhPy

El CREAF s’ha incorporat al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). Aquest és un pas estratègic que ha de suposar un avenç cap a l’accés obert de la producció científica que es porta a terme al centre. Així mateix, és una activitat que ha de donar al CREAF una major visibilitat a la seva producció científica. Amb la càrrega de les dades de recerca d’aquests nous centres, el PRC s’ha nodrit de 17.549 publicacions i 2.511 investigadors més, que representen el 3% i 17% del total, respectivament. Per part del CREAF s’ha incorporat tota la producció d’articles científics entre l’any 2008 i 2018, un conjunt de 1306 publicacions.

El PRC recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, i també a empreses i organitzacions finançadores, fomenta l’accés obert i es basa en formats estàndards que faciliten la reutilització de les dades. Actualment, formen part d’aquesta iniciativa 36 universitats i centres de recerca del país. Per a Joan Gómez Pallarès, director General de Recerca, “el PRC posa en valor la recerca que es fa a Catalunya. Mostra en quins àmbits, com s’està fent i qui la fa”. A més, “incrementa l’accés i visibilitat del treball dels investigadors, millora els processos de gestió unificada de les dades de la recerca per a les universitats i centres participants, i facilita la projecció de la potencialitat del conjunt del sistema català de recerca”.

Sobre el PRC

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), obert al públic el gener de 2017, té la finalitat de visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l’accés obert a la producció científica.

El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca participants.

, , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
, ,
Un sòl sa és imprescindible per a aconseguir la sobirania alimentària
29 de maig 2020Ángela Justamante
Sis tècniques imprescindibles per a conèixer l’agricultura regenerativa!
26 de maig 2020Ángela Justamante
L’agricultura podria retornar el 50% de les terres de cultiu a la natura i mantenir la seva producció
24 de maig 2020Anna Ramon Revilla
,
Les plantes nouvingudes actuen com un imant per als pol·linitzadors
22 de maig 2020Verónica Couto Antelo
,
El canvi passa per l’ecologia
21 de maig 2020Carles Castell Puig

Follow CREAF on: