,

Els boscos cada cop retenen el carboni durant menys temps

19 de novembre 2019

Un treball amb participació del CSIC i del CREAF, i publicat a PNAS, revela que el temps de permanència del carboni en els boscos s’ha reduït cada any entre el 0,2 i el 0,3% en les últimes dècades. La major concentració de CO2 i, sobretot, els augments de temperatura i les sequeres, acceleren la mortalitat de la vegetació. És un factor rellevant en les projeccions de canvi climàtic, ja que indica la capacitat dels embornals per retenir el carboni.

En general, hi ha un increment de la mortalitat dels arbres en totes les zones climàtiques estudiades. A la imatge, bosc mediterrani (CSIC/M.F.Via)

En general, hi ha un increment de la mortalitat dels arbres en totes les zones climàtiques estudiades. A la imatge, bosc mediterrani (CSIC/M.F.Via)

Els boscos juguen un paper essencial en la retenció de carboni. Però, durant quant temps el poden retenir? En les projeccions d’escenaris de canvi climàtic es té en compte la seva capacitat per segrestar CO2, però un cop el CO2 (i amb ell, el carboni) ha quedat retingut a la vegetació, és una incògnita durant quant de temps hi pot romandre abans que torni a l’entorn (a causa de la mort i descomposició de les plantes).

Una investigació internacional que es publica a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), i en la qual han participat Josep Peñuelas i Jordi Sardans, investigadors del CSIC i del CREAF, ha intentat respondre a aquesta pregunta. Per això, han estudiat dades d’entre 1955 i 2018 de 695 boscos de tres zones climàtiques: tropical, temperada i freda, i ho han comparat amb models de simulació ESM (de l’anglès Earth System Model).

L'augment de CO2 atmosfèric està inversament relacionat amb el temps de residència del carboni.

Els resultats revelen que l’augment de CO2 atmosfèric està inversament relacionat amb aquests temps de residència del carboni, que per tant es redueix a mesura que el CO2 atmosfèric segueix augmentant. En tres dècades, aquest temps de residència del carboni en la vegetació s’ha reduït a raó d’entre un 0,2% i un 0,3% anual. El treball està liderat per Kailiang Yu de la Universitat de Utah (EUA).

Josep Peñuelas, professor d’investigació del CSIC i del CREAF, i coautor de l’estudi, explica: “Els temps de permanència del carboni en la vegetació s’estan escurçant per factors com l’escalfament i les sequeres. La temperatura augmenta el metabolisme dels organismes, així com l’augment de precipitacions en algunes zones, però les sequeres fan que la mortalitat augmenti i, per tant, que el temps de residència disminueixi. En general, hi ha un increment de la mortalitat dels arbres en totes les zones climàtiques estudiades”.

La disminució anual de 0,2 i 0,3% en els temps de residència de carboni en els boscos és significativa, destaca Peñuelas, “perquè suposa una disminució de fins al 9% en tres dècades”. Els resultats suggereixen que els embornals de carboni probablement es veuran limitats per un descens en la capacitat dels boscos de retenir el carboni.

 

Article de referència

Kailiang Yua, et al. Pervasive decreases in living vegetation carbon turnover time across forest climate zones, PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1821387116

, , , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
,
La Ricarda, l’última peça del delta del Llobregat?
19 de setembre 2021Verónica Couto Antelo
, ,
Any complicat per als boscos de Catalunya
16 de setembre 2021Pau Guzmán
,
Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent
14 de setembre 2021Adriana Clivillé
,
Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia
16 d'agost 2021Adriana Clivillé
Les espècies d’abelles amb cervells més grans aprenen millor
16 d'agost 2021Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: