Es fa públic l’informe sobre el potencial dels nous boscos espontanis, adreçat a la Unió Europea

7 de maig 2021

Els resultats científics del projecte SPONFOREST són la base de l’informe polític (policy brief, en anglès) How natural forest expansion in Europe can offer cost-effective benefits to people publicat recentment, amb recomanacions polítiques sobre actuació forestal i el potencial dels nous boscos espontanis.

L’informe polític sobre el potencial dels nous boscos espontanis arriba a la Unió Europea

L’informe apunta recomanacions relacionades amb les polítiques actuals de la Unió Europa sobre actuació forestal i el potencial dels nous boscos espontanis. Imatge: Domini públic.

El document resumeix alguns dels resultats clau de SPONFOREST i, tot seguit, apunta una sèrie de recomanacions relacionades amb les polítiques actuals de la Unió Europa sobre gestió forestal i el potencial dels nous boscos espontanis, per millorar les funcions i serveis ecosistèmics de paisatges sotmesos a importants canvis d’ús. Els investigadors del CREAF Josep M. Espelta i Joan Pino han intervingut en el projecte SPONFOREST, cofinançat per la convocatòria BiodivERsA, en el que intervenen els ministeris i agències nacionals d’investigació d’Alemanya, Espanya, França i Portugal, així com la Comissió Europea.

Per dur a terme l'informe s'han revisat diverses publicacions científiques vinculades a SPONFOREST, per posar en context i corroborar els resultats de la investigació de BiodivERsA.

L’informe s’ha basat en diverses publicacions científiques desenvolupades en el context del projecte SPONFOREST. Així mateix, s’han tingut en compte recursos sobre polítiques europees, com ara l’European Green Deal, l’Estratègia forestal de la Unió Europea, la comunicació sobre Intensificar l’acció de la UE per protegir i restaurar els boscos del món, la Política agrària comú i de desenvolupament rural també de la Unió Europea i la proposta d’una Llei europea del clima, entre molts altres.

L’informe l’ha redactat  Delbaere Consulting, en una tasca en comú amb el grup d’informes polítics de BiodivERsA i amb els investigadors de SPONFOREST. BiodivERsA és una xarxa d’organitzacions de finançament nacionals i regionals, que promou la investigació paneuropea sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics, i ofereix oportunitats innovadores per conservar-la i gestionar-la de forma sostenible.

, , , , , , , ,

Periodista amb interès en la comunicació i el màrqueting digital, fils conductors de la meva experiència en estratègies de comunicació corporativa, creació de continguts, gestió de xarxes socials i campanyes, gabinet de premsa, formació de portaveu, comunicació de crisi i reputació i marca. M'he involucrat en iniciatives de divulgació sobre el medi natural, les energies renovables, la tecnologia, el territori i la seva gestió amb criteris ambientals per a empreses, univeristats, administració pública i consultoria.
Articles relacionats
,
La Ricarda, l’última peça del delta del Llobregat?
19 de setembre 2021Verónica Couto Antelo
, ,
Any complicat per als boscos de Catalunya
16 de setembre 2021Pau Guzmán
,
Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent
14 de setembre 2021Adriana Clivillé
,
Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia
16 d'agost 2021Adriana Clivillé
Les espècies d’abelles amb cervells més grans aprenen millor
16 d'agost 2021Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: