Jean Leon i CREAF col·laboren en un estudi de segrest de carboni a la vinya

1 de febrer 2021

L’assaig permetrà quantificar l’assimilació del CO2 atmosfèric en el sòl en funció del tipus de cultiu de cobertura. Jordi Sardans, del CREAF, coordina l’estudi. 

Finca a Jean Leon amb les gramínies en creixement

Finca a Jean Leon amb les gramínies en creixement

Jean Leon col·labora amb el CREAF per determinar el potencial del sòl de la vinya per absorbir el CO2 atmosfèric i contribuir a frenar l’emergència climàtica. Aquest estudi de segrest de carboni, de tres anys de durada, es realitza en una vinya ecològica de Jean Leon, situada en el terme municipal de Torrelavit, al Penedès, i té com a objectiu establir quin tipus de cultiu de cobertura permet retenir una quantitat més gran de carboni al sòl.

El projecte s’ha iniciat aquest hivern amb la sembra de quatre espècies diferents de plantes pertanyents a les famílies de les gramínies i les lleguminoses, entre les fileres i al voltant dels ceps en una superfície de mitja hectàrea. El CREAF s’encarrega de realitzar el mostreig  i les analítiques necessàries per determinar la concentració de carboni del sòl abans i després de la sembra anual dels cultius de cobertura, mentre que Jean Leon realitza les tasques agrícoles de la sembra i gestió de la vinya.

L'agricultura del carboni, o Carbon Farming en la seva accepció anglòfona, té un paper molt prometedor en la reducció dels nivells de CO2 atmosfèric i inclou pràctiques agrícoles que han demostrat científicament la seva eficàcia.

Segons Jordi Sardans, investigador del CREAF i coordinador de l’estudi: “Utilitzar el sòl de les vinyes com a eina per acumular CO2 és una gran oportunitat per reduir la concentració de CO2 de l’atmosfera. A més, aquesta solució no es limita només al cultiu de la vinya, sinó que és aplicable a qualsevol tipus de cultiu i també resulta en un increment de la qualitat del sòl”.

Jordi Sardans a la finca de Jean Leon

Jordi Sardans a la finca de Jean Leon

Per a Mireia Torres, directora de Jean Leon: “Més enllà de la viticultura ecològica que duem a terme a Jean Leon, en tots els cellers de Família Torres treballem per disminuir les emissions de CO2 que generem amb la nostra activitat i també volem contribuir a reduir les concentracions de CO2 antropogènic de manera efectiva, segrestant el carboni i introduint-lo en estructures estables del sòl”.

L’estudi estableix sinergies amb el projecte europeu Interreg Sudoe Coopereplace en què participen Jean Leon i Família Torres. Juntament amb la Universitat de Lleida, porten a terme assaigs de cultius de cobertura i encoixinats vegetals, així com assaigs d’aplicació de productes alternatius al coure amb l’objectiu global de fomentar la sostenibilitat i la biodiversitat.

Agricultura de carboni, clau per reduir els nivells de CO2 atmosfèric

Diferents estudis demostren que els sòls dels cultius poden ser una eina per acumular CO2 atmosfèric al sòl de forma orgànica i així contribuir a ajudar a frenar l’augment d’aquest gas i, conseqüentment, a mitigar el canvi climàtic. S’estima que el carboni que està actualment acumulat en sòls del planeta equivaldria a tres vegades el carboni que hi ha acumulat a tota la vegetació del planeta i dues vegades el que hi ha a l’atmosfera.

L’agricultura del carboni, o Carbon Farming en la seva accepció anglòfona, té un paper molt prometedor en la reducció dels nivells de CO2 atmosfèric. Inclou una sèrie de pràctiques agrícoles que han demostrat científicament la seva eficàcia, no només pel que fa a l’augment de segrest de carboni en els sòls i en les estructures perennes dels cultius, sinó també pel que fa a la millora de la biodiversitat, estructura del sòl, capacitat de retenció d’aigua, etc.

La finca de Jean Leon amb l'assaig de cultiu de cobertura

La finca de Jean Leon amb l’assaig de cultiu de cobertura

Concretament a la vinya, les principals pràctiques segrestadores de carboni són l’aplicació d’esmenes orgàniques, la utilització de cobertes vegetals (espontànies o sembrades) i la incorporació de les restes de poda d’hivern i de poda en verd.

, , , , , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
L’excessiva fertilització de conreus de blat amb nitrogen pot explicar l’alta prevalença de la malaltia de celiaquia
4 de març 2021Adriana Clivillé
Alaitz Zabala, una ambientòloga captivada pels sistemes d’informació geogràfica
3 de març 2021Adriana Clivillé
El CREAF vol despertar el cuquet de la recerca als joves amb un nou programa de beques d’estiu
1 de març 2021CREAF
L’eruga del boix és present a 185 municipis i 21 comarques de Catalunya
1 de març 2021CREAF
,
L’AMB aposta pels prats florits en la seva xarxa de parcs per afavorir la biodiversitat
25 de febrer 2021Pau Guzmán

Follow CREAF on: