La província de Barcelona ha quadruplicat la superfície urbana en 50 anys

2 d'abril 2014

El Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Província de Barcelona, elaborat conjuntament entre la Diputació de Barcelona i el CREAF, ha posat al descobert més de 50 anys de canvis en el territori barceloní.

Canvis a Montjuïc

Canvis a Montjuïc

Quants cops hem sentit  dir als nostres avis “Abans tot això eren camps!”? Segurament milers. El paisatge canvia dia a dia, però mai ho havia fet d’una forma tan dràstica i ràpida com la que ha provocat el boom urbanístic o l’abandó de les pràctiques agrícoles dels darrers anys.

A partir d’avui, gràcies al Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Província de Barcelona obtingut a partir d’imatges aèries, podrem comprovar com era la província de Barcelona fa 50 anys i quina ha estat la magnitud real dels canvis que la nostra societat ha provocat en el territori.

Si comparem el mapa del 1956 amb la última edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya del 2009, es pot comprovar que en 50 anys s’han reduït els conreus  un 60% i s’ha multiplicat per quatre la superfície urbanitzada (ciutats, polígons, vies de transport, etc). La província ha passat de ser un territori dominat pels conreus (un 37% del territori), i amb molt poca superfície urbana (un 3%), a un territori molt forestal (un 50%) i urbanitzat (un 13%). De fet el boom urbanístic ha provocat que s’urbanitzessin unes 77.546 hectàrees (set vegades l’àrea que ocupa l’actual ciutat de Barcelona), que abans eren dedicades  bàsicament al conreu.  El creixement del port de Barcelona (i d’algunes platges del litoral sud) han comportat un augment de la superfície de la província d’aproximadament 500 ha.

 

1956 (ha) 2009 (ha) 1956 2009 Increment
Boscos 320283 387495 41,49 50,16 20,90
Matollars i prats 127788 109615 16,55 14,19 -14,28
Conreus 285041 161616 36,92 20,92 -43,34
Urbà 22880 98964 2,96 12,81 332,24
Altres 15975 14813 2,07 1,92 -7,34

La Diputació de Barcelona i el CREAF han realitzat conjuntament El Mapa de Cobertes del Sòl de la Província de Barcelona de 1956 aprofitant els fotogrames originals captats pel “vol americà” de l’any 1956. Des d’avui mateix es pot consultar de forma universal i gratuïta per Internet a través del servidor de mapes de la Diputació de Barcelona.

 

Percentatge de canvis

Percentatge de canvis

Aquest Mapa de Cobertes, més enllà de quantificar amb precisió els canvis ocorreguts, obre la porta a nous estudis d’evolució del medi natural i socioeconòmic. Aquesta anàlisi ha de permetre entendre, de forma sinòptica, on i com s’han produït els canvis, i aportar informació que permeti fer un planejament territorial més equilibrat i eficient.

Comparació de mapes de cobertes del 56

Comparació de mapes de cobertes del 56

Canvis a l'Hospitalet

Canvis a l’Hospitalet

Canvis al Nus de la Trinitat

Canvis al Nus de la Trinitat

El vol americà de 1956

L’any 1956 es van dur a terme les primeres fotografies aèries de tota Catalunya amb el famós “vol americà”. A partir de la cessió dels fotogrames originals per part del Ministeri de Defensa, la Diputació de Barcelona va generar en primer lloc l’ortofotografia de l’any 1956 per a tota la província de Barcelona. A partir d’aquesta ortofotografia corregida i ajustada es va signar un conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona i el CREAF per a interpretar les fotografies i realitzar de forma conjunta el Mapa de Cobertes del Sòl de 1956.

, , , ,

Responsable de comunicació del CREAF. Sóc llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en Comunicació Científica i Ambiental per la UPF. Apassionada de la comunicació corporativa amb més de 7 anys d'experiència en el sector de la R+D en l'àmbit ambiental.
Articles relacionats
,
La Ricarda, l’última peça del delta del Llobregat?
19 de setembre 2021Verónica Couto Antelo
, ,
Any complicat per als boscos de Catalunya
16 de setembre 2021Pau Guzmán
,
Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent
14 de setembre 2021Adriana Clivillé
,
Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia
16 d'agost 2021Adriana Clivillé
Les espècies d’abelles amb cervells més grans aprenen millor
16 d'agost 2021Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: