El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET): un laboratori d’idees i una caixa d’eines per a l’anàlisi dels territoris metropolitans

11 de juny 2021

El proper dijous, 17 de juny a les 12 h es presenta en línia del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) i la seva integració en la xarxa UAB Open Labs com a laboratori d’innovació i recerca de referència en l’àmbit de la socioecologia metropolitana.

LET_noti

Les àrees metropolitanes han de ser enteses i tractades com un sistema socioecològic. Autoria: Pixabay.

Els territoris metropolitans no només estan formats per espai construït. La natura també hi és present en els espais oberts. Societat i natura interaccionen entre elles formant un sistema que es coneix com a sistema socioecològic. Les àrees metropolitanes estan introduint en el seu planejament la noció fonamental de què cal que el territori sigui entès i tractat com un sistema socioecològic per a poder avançar cap a una economia més circular i sostenible que el model econòmic actual. En aquest context, el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) neix com un laboratori d’idees i ofereix eines per afrontar els reptes i les oportunitats de transitar cap a nova realitat metropolitana.

El LET és un projecte compartit que vol contribuir a desenvolupar nous criteris i conceptes, cartografia i bases de dades, models i indicadors, per a l’anàlisi del sistema metropolità des d’una perspectiva socioecològica, amb l’objecte d’incidir en les polítiques públiques i el planejament del territori.

Assisteix a la presentació del LET

El proper dijous, 17 de juny, de 12 a 13.30 h, es presentarà el LET en línia i públicament com a laboratori d’innovació i recerca de referència en l’àmbit de la socioecologia metropolitana, així com també la seva integració en la xarxa UAB Open Labs.

12 h – Benvinguda
Alfons Miàs, coordinador UAB Open Labs
Rosa Maria Sebastian, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB
Ivan Martínez, vicegerent de Recerca de la UAB

12.20 h – Joan Pino, director del CREAF
Què és el LET? Objectius. Ciència ciutadana al LET, el cas de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS.

12.40 h – Joan Marull, director de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB
Les eines del LET. Funcionament dels recursos en línia d’incidència territorial, estructura i continguts. El repositori d’informació del Sistema d’Informació Geogràfica del LET (SIG), l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) i el Sistema de Suport a la Planificació (SSP).

13 h – Torn obert de preguntes i debat.

INSCRIPCIONS

Les eines del LET

Al nou recurs online del LET trobareu les tres eines que es presentaran el proper 17 de juny i que estan destinades a tècnics, acadèmics i ciutadania interessada, per avançar cap a una governança democràtica, rigorosa i participativa de la metròpolis de Barcelona.

Bases de dades per l’anàlisi dels territoris metropolitans

  • El LET proporciona el conjunt de dades més complet pel que fa als sistemes socioecològics metropolitans a tres escales territorials: la regió metropolitana de Barcelona (RMB), l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) i l’àmbit B30 (els municipis que ocupen un tram d’uns 50 km de l’AP7 conegut com a B30, considerat la principal aglomeració industrial de Catalunya).
  • El LET reuneix per primer cop la informació dels principals vectors socioambientals per al territori B30, en format cartogràfic i sota un sistema de referència comú, amb un conjunt d’eines que permeten la seva visualització.

Anàlisi integrada del sistema socioecològic metropolità

  • La informació continguda al LET permet constatar la importància dels factors de canvi global a la regió, que inclou els efectes locals del canvi climàtic, el canvi territorial, la deposició de contaminants i la crisi de la biodiversitat. L’espai agrari ha disminuït especialment en favor de les àrees urbanes, i això te efectes importants sobre la sobirania alimentària del territori. Paradoxalment, el bosc a la regió ha augmentat, malgrat que a expenses dels conreus i sotmès a una forta fragmentació que afecta el seu funcionament ecològic.
  • El LET ha desenvolupat un Sistema de Suport a la Planificació que permet una avaluació de les principals dinàmiques socioecològiques metropolitanes, mitjançant una selecció de 10 indicadors. Permet comprendre la interdependència entre l’espai construït i l’espai obert del sistema metropolità de Barcelona i avançar en la seva correcta gestió i planejament

Ciència ciutadana i Open Labs

  • El LET forma part de la xarxa d’Open Labs de la UAB, que es defineixen com a ecosistemes d’innovació oberta per resoldre reptes socials del territori. El LET contribueix a aquesta innovació amb la promoció de fòrums de discussió i líving labs sobre conceptes, criteris i eines per a la diagnosi, la gestió i la planificació dels sistemes metropolitans.
  • El LET és una plataforma de promoció projectes de ciència ciutadana, entre el que destaca l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS. Aquest observatori reuneix més d’una cinquantena de voluntaris que han treballat en una vintena de parcs i platges metropolitans, i han trobat una trentena d’espècies que equivalen a un 16 % del total de Catalunya.

El LET ha estat impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a través de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el CREAF, i forma part de la xarxa Open Labs de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El LET, com a UAB Open Lab, està cofinançat pels fons FEDER.

, , ,

Tècnic de Comunicació del CREAF. Biòleg ambiental i gestor de recursos naturals i paisatgístics especialitzat en comunicació científica i ambiental.
Articles relacionats
El CREAF et convida a experimentar amb la natura dintre i fora de l’aula
4 de novembre 2021Florencia Florido
Aprèn a identificar papallones, sempre que vulguis a YouTube!
5 de maig 2020Pau Guzmán
Incidència del canvi climàtic a l’agricultura de la conca de la Muga
18 de juny 2014CREAF
,
Ramon Margalef Summer Colloquia “What Ecology can learn from natural and human-induced disturbances – A cross-system view”
8 de juny 2014CREAF
5th International Conference on Mediterranean Pines (MEDPINE 5)
7 de juny 2014CREAF

Follow CREAF on: