L’observació de la terra es posa al servei de les smart cities

24 de setembre 2018

El CREAF participa a SMURBS, un nou projecte europeu que busca crear eines i solucions, mitjançant l’ús de dades i productes de l’observació de la terra, per al desenvolupament sostenible de les grans ciutats.

SMURBS és un projecte finançat per la UE

SMURBS és un projecte finançat per la UE

SMURBS, un nou projecte europeu en el que participa el CREAF, vol posar sobre la taula la utilitat que té l’observació de la terra per la gestió, modelització i planificació de les ciutats. Europa és una de les regions més urbanitzades del món, i on el 73% de la població viu en ciutats i pobles. En els propers decennis la urbanització mundial seguirà en augment i les ciutats europees s’enfronten a molts reptes associats amb el desenvolupament urbà sostenible. Per fer-hi front, SMURBS, un projecte emmarcat en la iniciativa aglutinadora ERA-PLANET, treballarà per augmentar la resiliència urbana i la qualitat de vida a les regions metropolitanes centrant-se en 5 reptes claus:  la qualitat de l’aire, els desastres naturals, la migració, el creixement urbà i la salut. Aquestes problemàtiques s’estudiaran en 24 ciutats majoritàriament europees de forma especialitzada, és a dir, en una ciutat es faran estudis de qualitat de l’aire i salut, en altres de migració, en altres de creixement urbà, etc.

El primer pas del projecte serà establir vincles entre autoritats locals, urbanistes i interessats a escala metropolitana per registrar «el que ja està disponible» i «el que necessiten els usuaris». A continuació es dissenyaran, implementaran i crearan sinergies entre plataformes d’observació de la terra perquè compleixin amb els requisits predeterminats i es puguin comunicar unes amb altres. Els socis generaran així una carpeta de tecnologies urbanes intel·ligents amb productes, eines i serveis interdisciplinaris comprovats per urbanistes i legisladors.

Les tecnologies es posaran en marxa en ciutats pilot, bancs de proves i estudis pràctics amb els quals es demostrarà la seva aplicabilitat i els seus beneficis.

En aquest sentit, el CREAF col·laborarà proveint contactes amb experts locals i regionals dins les temàtiques d’estudi i que poden aportar la seva visió de les problemàtiques i solucions que detecti i ofereixi el projecte.

Les dades són útils si es poden trobar fàcilment, compartir i reutilitzar

Un dels principals problemes a l’hora d’adoptar mesures eficaces es troba en l’accés i gestió de les grans quantitats de dades mediambientals i d’ observació de la terra que es generen. Aquestes dades s’emmagatzemen en sistemes, formats i instruments molt diferents. Això fa molt difícil que les dades arribin a les parts interessades i als responsables polítics. El paper del CREAF en aquest projecte és en aquest àmbit i en conseqüència, essencialment metodològic.

El CREAF vetllarà per a que les dades, models i eines d’observació de la terra que s’estan obtenint a cada ciutat pilot segueixin els estàndards internacionals i siguin interoperables, compatibles i reutilitzables.

La principal funció de l’equip CREAF serà vetllar per a que les dades, models i eines d’observació de la terra que s’estan obtenint a cada ciutat pilot segueixin els estàndards internacionals i siguin interoperables, compatibles i reutilitzables.

Només així el projecte estarà en línia amb els Data Sharing Principles del GEOSS , la entitat mundial que promou que totes les dades d’observació de la terra es puguin intercanviar i reutilitzar arreu del món provinguin d’on provinguin i tinguin el format que tinguin.

El consorci de SMURBS compta amb dinou socis d’ERA-PLANET de dotze països europeus, entre els quals es troben instituts d’Investigació, agències espacials, universitats i experts en observació de la terra. L’àmplia experiència dels socis en aquesta matèria es posa en aquest projecte al servei del paradigma de ciutat intel·ligent.

, , , , , , , , , ,

Responsable de comunicació del CREAF. Sóc llicenciada en Biologia per la UAB i Màster en Comunicació Científica i Ambiental per la UPF. Apassionada de la comunicació corporativa amb més de 7 anys d'experiència en el sector de la R+D en l'àmbit ambiental.
Articles relacionats
,
Polyfarming, referent de Harvard per a dissenyar un nou model de ciutat
17 de setembre 2020Ángela Justamante
Publiquem el nostre primer butlletí internacional
8 de setembre 2020Adriana Clivillé
Les marmotes es comuniquen mitjançant dialectes
4 de setembre 2020Verónica Couto Antelo
La coincidència d’incendis amb pluges extremes multiplica el risc de perdre sòl forestal al Mediterrani
2 de setembre 2020CREAF
,
Crear paisatges menys inflamables reduiria fins a un 50% l’àrea cremada prevista per als pròxims 30 anys
28 d'agost 2020Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: