La UE destaca 4 projectes d’observació ambiental en què intervé el CREAF

26 d'octubre 2020

En el seu informe periòdic de resultats de recerca, la Unió Europea destaca 9 projectes finançats per Horizon 2020 sobre observació de la terra (Earth Observation, EO), dels quals 4 compten amb la participació del grup de recerca Grumets.

La UE destaca 4 projectes d'observació ambiental en què intervé el CREAF

La UE destaca 4 projectes d’observació ambiental en què intervé el CREAF. Imatge: Grup de recerca Grumets

Es tracta de Ground Truth 2.0, ECOPotential, NextGEOSS i e-shape, iniciatives que contribueixen a proporcionar informació consistent sobre el canvi climàtic, la salut del planeta i l’impacte de l’activitat humana. La seva voluntat final és contribuir als esforços mundials per crear una xarxa d’observació global –des de la iniciativa GEO i el programa Copernicus– orientada a solucionar les necessitats de les persones i donar suport a una millor elaboració de polítiques basades en l’evidència.

Per a Joan Masó, membre de Grumets, la presència dels 4 projectes “demostra la nostra implicació i lideratge per impulsar recerca en mètodes innovadors orientats a l’observació ambiental”. I, alhora, “que som capaços d’integrar l’observació de la Terra mitjançant teledetecció amb noves vies de generació de coneixement, com ara la ciència ciutadana”.

Pel que fa a Ground Truth 2.0, ha consistit en crear una metodologia per generar observatoris ciutadans d’observació ambiental, 4 dels quals estan ubicats a Europa i 2 a l’Àfrica. La seva intenció és involucrar activament la ciutadania perquè reculli i utilitzi dades d’observació ambiental per fer seguiment, per exemple, de realitats com ara inundacions, sequeres i canvis dels usos del sòl. El CREAF ha aportat el component d’interoperabilitat i una eina per controlar la qualitat de les dades mostrades pels observatoris.

ECOPotential, per la seva banda, fa ús de dades d’observació ambiental per fer seguiment i extraure conclusions sobre els canvis ecosistèmics en àrees protegides. Centra la seva activitat en àrees protegides reconegudes internacionalment i observa la Terra mitjançant teledetecció i mesures de camp, anàlisi de dades i modelització de les condicions i serveis d’ecosistemes actuals i futurs. El CREAF lidera i coordina les activitats de teledetecció i un visualitzador de les dades de totes les àrees protegides del projectes.

NextGEOSS ha desenvolupat un centre i una plataforma de dades europees sobre observació ambiental, d’abast europeu i nacional, disponibles des del núvol virtual i orientades a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest projecte, el CREAF col·labora amb la UAB per proveir un sistema perquè els usuaris pugin valorar les dades (Geospatial User Feedback), integrat en el web NiMMbus.

El recent iniciat projecte e-shape es proposa reunir recursos d’observació de la Terra per contribuir de manera evident a que Europa es posicioni com a força global en aquesta disciplina. Per tant, suposa impulsar la iniciativa Copernicus (conjunta entre l’Agència Espacial Europea i la Comissió Europea) i millorar la captació de dades dels actius GEO per part dels usuaris. Implica 55 socis i treballa amb 7 àrees temàtiques alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La intervenció del CREAF en aquest cas consisteix en processar dades de teledetecció per a la línia temàtica de biodiversitat.

Els altres 5 projectes destacats a l’informe de la Comissió Europea són Grow, AtlantOS, GEO-Cradle, Landsense i Scent. L’investigador del CREAF Joan Masó forma part del consell assessor dels projectes Landsense i GEO-Cardle.

L’observació ambiental és essencial per fer seguiment d’ecosistemes, de la sostenibilitat de l’agricultura, de la seguretat alimentària, del potencial risc de desastres naturals, per gestionar recursos energètics i minerals, així com les infraestructures i el transport, entre molts d’altres. Avui el canvi climàtic i el Green Deal (el pla de la UE per fer sostenible l’economia europea) ja estan utilitzant dades d’observació ambiental, si bé es considera que el seu potencial és molt més gran. Els projectes inclosos a l’informe de la Unió Europea  (i molt especialment e-shape) contribueixen de forma activa a impulsar la iniciativa EuroGEO, que forma part del Grup d’Observacions de la Terra (GEO), una xarxa mundial que es proposa construir un Sistema Global de Sistemes d’Observació de la Terra (GEOSS).

, , , , , , , , , , , , ,

Periodista amb interès en la comunicació i el màrqueting digital, fils conductors de la meva experiència en estratègies de comunicació corporativa, creació de continguts, gestió de xarxes socials i campanyes, gabinet de premsa, formació de portaveu, comunicació de crisi i reputació i marca. M'he involucrat en iniciatives de divulgació sobre el medi natural, les energies renovables, la tecnologia, el territori i la seva gestió amb criteris ambientals per a empreses, univeristats, administració pública i consultoria.
Articles relacionats
, ,
Any complicat per als boscos de Catalunya
16 de setembre 2021Pau Guzmán
,
Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent
14 de setembre 2021Adriana Clivillé
,
Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia
16 d'agost 2021Adriana Clivillé
Les espècies d’abelles amb cervells més grans aprenen millor
16 d'agost 2021Anna Ramon Revilla
Com pot ajudar la pols de roca a capturar CO₂ de l’atmosfera
5 d'agost 2021Adriana Clivillé

Follow CREAF on: