La pesca pot alterar el comportament col·lectiu dels peixos, amb conseqüències ecològiques i socioeconòmiques

23 de juliol 2021

L’activitat pesquera disminueix la tendència dels peixos a formar bancs, una estratègia per minimitzar el risc de depredació, adquirir recursos i transmetre informació, segons un estudi internacional liderat per l’ICM-CSIC i el CREAF.

La pesca pot alterar el comportament col·lectiu dels peixos, amb conseqüències ecològiques i socioeconòmiques

Un estudi internacional liderat pel CREAF i l’ICM-CSIC alerta sobre el comportament dels peixos davant la pesca i el seu impacte en les dinàmiques socioeconòmiques. Imatge: Institut Català de la Recerca a la Governança del Mar (ICATMAR).

L’activitat pesquera pot reduir la tendència dels peixos amb valor comercial i recreatiu a formar bancs, una estratègia que fan servir per minimitzar el risc de depredació, adquirir recursos més fàcilment i transmetre informació de manera eficaç. A més, aquest nou comportament pot tenir un gran impacte sobre la dinàmica de les poblacions de peixos i, per tant, sobre l’activitat pesquera. Aquestes són les principals conclusions de l’article Fisheries-induced changes of shoaling behaviour: mechanisms and potential consequences, publicat avui a la revista Trends in Ecology and Evolution a partir de la feina d’un equip interdisciplinari impulsat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el CREAF, en el qual també ha intervingut el Leibniz-Institute de Berlín.

Algunes de les espècies el comportament de les quals es troba més afectat per l’activitat pesquera són les que estan obligades a agrupar-se per sobreviure, com ara els petits peixos pelàgics. També els grans depredadors com ara les tonyines, que es desplacen i cacen en grup. Això és especialment rellevant atès que els petits pelàgics i les tonyines tenen un paper fonamental en les xarxes tròfiques marines i sostenen gran part de la pesca mundial.

D’acord amb Valerio Sbragaglia, primer autor de l’article i investigador de l’ICM-CSIC, “el comportament dels peixos juga un paper fonamental en l’ecologia de la pesca, si bé encara no està ben integrat en les estratègies de conservació i gestió. Amb el nostre treball volem impulsar nous estudis que permetin entendre millor els mecanismes del canvi del comportament col·lectiu derivat de la pesca, per poder determinar les solucions més eficients per gestionar les espècies explotades”.

Efecte en les decisions col·lectives

“Alterar la composició dels bancs de peixos, com passa amb la pesca, pot tenir grans repercussions en la cohesió social, la coordinació i en els beneficis de l’aprenentatge d’aquestes espècies animals contra els depredadors”, apunta l’investigador del CREAF Jolle Jolles, co-primer autor de l’estudi. Un dels mecanismes pels quals la pesca intensiva pot afectar el comportament col·lectiu dels peixos és a través de la recol·lecció selectiva de fenotips individuals. “Se sap que la composició dels bancs de peixos, i dels grups d’animals en general, té forts efectes en les pautes i decisions en el grup”.

Un dels avantatges del canvi en el comportament col·lectiu dels peixos és que els pot proporcionar un avantatge evolutiu per adaptar-se a la pesca intensiva. I, amb això, ser menys vulnerables. Malgrat tot, es podria disminuir la seva capacitat de reaccionar adequadament a depredadors naturals. De fet, segons els autors, aquesta és la situació actual que viuen els petits peixos pelàgics i tonyines a la Mediterrània.

Marta Coll, coautora de l’article i investigadora de l’ICM-CSIC, afegeix les importants repercussions sobre la funcionalitat de la xarxa tròfica: “Els individus menys tímids i de major grandària són més vulnerables a la pesca, i l’activitat pesquera selectiva pot modificar les dinàmiques amb les quals es formen els bancs de peixos”.

De cara a futures investigacions, l’equip científic espera poder analitzar de forma més detallada l’impacte de la pesca en poblacions de peixos altament explotades, per tal de poder introduir aquests processos en els models ecològics i de gestió pesquera.

Referència:

Sbragaglia, V., Jolles, J. W., Coll, M., & Arlinghaus, R. (in press). Fisheries-induced changes of shoaling behaviour: mechanisms and potential consequences. Trends in Ecology & Evolution.

doi: https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.015

, , , , , , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
,
La Ricarda, l’última peça del delta del Llobregat?
19 de setembre 2021Verónica Couto Antelo
, ,
Any complicat per als boscos de Catalunya
16 de setembre 2021Pau Guzmán
,
Alba Anadon Rosell: una mirada amable amb un discurs contundent
14 de setembre 2021Adriana Clivillé
,
Supervisar el NO₂ atmosfèric permet predir si el confinament és eficaç contra una pandèmia
16 d'agost 2021Adriana Clivillé
Les espècies d’abelles amb cervells més grans aprenen millor
16 d'agost 2021Anna Ramon Revilla

Follow CREAF on: