SIMWOOD: Una nova explotació forestal sostenible per Europa

5 de febrer 2014

El CREAF participa en el projecte SIMWOOD, un projecte que pretén promoure una explotació més eficient i sostenible de tota la reserva de fusta disponible a Europa. SIMWOOD vol reforçar la silvicultura i la indústria forestal europea. 

Simwood

Simwood

La UE finançarà el projecte amb 6 M€ durant un període de quatre anys. El coordinador serà Roland Schreiber del Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF: Bavarian State Institute of Forestry).

Europa té més de 117 milions d’hectàrees de bosc. Tot i això, l’explotació sostenible d’aquests boscos, sobretot en l’àmbit privat, està molt per sota del seu potencial. Per altra banda, la demanda creixent de fusta com a material o font d’energia és cada cop més difícil de cobrir. En resposta a aquest fet, el CREAF i 28 entitats relacionades amb el sector forestal han promogut el projecte europeu SIMWOOD (Sustainable Innovative Mobilisation of Wood). L’objectiu d’aquesta iniciativa és el de promoure solucions reals per aprofitar la fusta de manera sostenible, sobretot davant la creixent demanda de fusta a Europa, tant de materials com d’energia.  Per aconseguir-ho, els socis del projecte han prioritzat la participació de grups d’interès locals.

Els investigadors se centraran en estudiar les tècniques de gestió i extracció de fusta que siguin més eficients i que no afectin els altres serveis ecosistèmics que proporciona el bosc.

SIMWOOD estudiarà les barreres socioeconòmiques, tècniques i ecològiques de cada regió i identificarà solucions que permetin mobilitzar la fusta en les 14 regions model arreu d’Europa. A més, comptarà amb l’ajuda de MOBILISER, un sistema d’informació en línia que es desenvoluparà en el marc del projecte.  MOBILISER  ajudarà en el procés de presa de decisions en matèria de política forestal i permetrà que els científics de tot Europa puguin avaluar com els programes nacionals i de la UE afecten la mobilització de la fusta, així com seguir la seva evolució a nivell regional.

De fet, els nous enfocaments que surtin d’aquest projecte pretenen proporcionar als propietaris forestals, silvicultors i PIMEs l’accés a la informació i traslladar una sèrie de recomanacions de gestió forestal i de tècniques d’aprofitament per a la seva regió.

Un projecte de valor afegit per la indústria Europea de la fusta

La indústria i el mercat del treball també és beneficiaran del projecte SIMWOOD. “Una millor gestió dels boscos pot representar una solució per satisfer la demanda creixent de fusta que té Europa”, explica Schreiber. “S’estima que es necessitaran 853 milions de metres cúbics de fusta per a construcció i 585 milions de metres cúbics de fusta per energia el 2030”, afegeix. Subministrar aquestes quantitats representa un desafiament per a la indústria forestal i de la fusta. La indústria de la fusta a Europa comprèn en l’actualitat al voltant de 600.000 empreses com serradores i fabricants de mobles amb cinc milions de treballadors en total i una venda anual de 550 mil milions d’euros. Per a ells, una font local fiable de primeres matèries representa una garantia de creixement estable.

 14 regions models arreu d’europa

Els socis del projecte, procedents d’Alemanya, Bèlgica, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Països Baixos, Portugal, Eslovènia i Espanya investigaran l’ús òptim dels boscos en 14 regions model de la Unió Europea. El CREAF, sota la coordinació d’en Jordi Vayreda, serà el responsable de la regió de Catalunya. Per tant, el centre aportará informació rellevant, a escala regional i local, identificarà les barreres socials, econòmiques i ambientals a la mobilització de fusta i identificarà iniciatives locals pilot de mobilització de fusta i productes no fustaners que puguin ser extrapolables a d’altres regions europees. El CREAF també participarà en la identificació dels serveis ecosistèmics (per exemple el segrest de CO2, la biodiversitat que contenen, la regulació del cicle de l’aigua, etc)que poden veure’s afectats per la gestió forestal. A més, seleccionarà els indicadors per avaluar-los i identificarà les mesures que permetin salvar els colls d’ampolla que estan limitant l’extracció de fusta. Per últim, en relació als serveis ecosistèmics proposarà mesures que permetin compatibilitzar la mobilització de fusta amb el paper multifuncional del bosc.

 

, , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
Los resultados esenciales de la COP26
10 de novembre 2021CREAF
Disponible el nou Laboratori Forestal Català
8 de novembre 2021CREAF
Les mesures d’adaptació que es prenen arreu del món no redueixen el risc que comporta el canvi climàtic per a la humanitat
5 de novembre 2021Anna Ramon Revilla
Els colors de tardor s’han fet esperar
4 de novembre 2021Gerard Gaya
El CREAF et convida a experimentar amb la natura dintre i fora de l’aula
4 de novembre 2021Florencia Florido

Follow CREAF on: