,

Troben compostos químics provinents del trànsit de Barcelona en el Parc Natural del Montseny

11 de juny 2021

L’estudi que signen autors del CREAF i de l’IDAEA-CSIC, entre d’altres, adverteix que aquestes substàncies contaminants poden alterar les relacions climàtiques i ecològiques, fins i tot en zones protegides.

Vistes del Montseny (foto:CREAF)

Vistes del Montseny (foto:CREAF)

Un estudi del CREAF i de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC)  revela que al Parc Natural del Montseny s’hi troben compostos orgànics volàtils d’origen humà. Aquests compostos s’originen a Barcelona  i són transportats per les brises marines fins al Montseny, a 50 quilòmetres de la ciutat. Els compostos orgànics volàtils procedeixen de diferents fonts i encara que els majoritaris són d’origen natural, s’ha trobat una forta presència de compostos d’origen antropogènic, concretament els derivats de la crema de combustibles. “Els compostos orgànics volàtils són substàncies químiques que alliberen les plantes, fongs, bacteris o animals per comunicar-se, i tenen un paper imprescindible en la regulació del clima i de l’aigua”, explica Ana M. Yáñez, autora principal de l’estudi i investigadora de l’IDAEA-CSIC. “Però aquestes molècules també poden ser emeses en forma de contaminació per l’acció humana i fer que s’alterin les relacions climàtiques i ecològiques que ocorren de forma natural”. La recerca, publicada en Atmospheric Environment, va mostrejar l’aire localitzat a un metre i mig del terra en el Montseny en tres períodes entre els mesos de juny i novembre del 2019. A la recerca hi van col·laborar Iolanda Filella i Josep Peñuelas, ambdós investigadors CSIC al CREAF.

Els resultats indiquen que al Montseny hi trobem COVs provinents de quatre fonts d’emissions: les de producció fotoquímica (que es formen per reaccions químiques a l’atmosfera), les d’origen biogènic (emeses per les plantes, fongs i animals), la provinent del trànsit i una mescla entre les que emeten les plantes i les que arriben de les carreteres més pròximes, com l’AP-7.

L’estudi revela la concentració que hi ha d’aquestes molècules provinents de Barcelona i com aquesta contaminació es barreja amb els compostos orgànics volàtils que emeten els boscos del Montseny de forma natural. Aquest fenòmen modifica la química atmosfèrica i afavoreix la producció d’ozó i aerosols. “Amb aquesta recerca podem dir que les masses d’aire de fonts vegetals interactuen amb les provinents d’activitats humanes, el que canvia la química atmosfèrica, fent que les persones arribem a respirar aquesta contaminació. Encara que no coneixem com afecta això a la salut humana, a la fauna o a la flora, en futures recerques podrem veure l’impacte negatiu que té l’activitat humana en zones protegides”, conclou Yáñez.  Article: Ana María Yáñez Serrano, Albert Bach, David Bartolomé-Català, Vassileios Matthaios, Roger Seco, Joan Llusià, Iolanda Fillela, Josep Peñuelas. Dynamics of volatile organic compounds in a western Mediterranean oak forest. Atmospheric Environment. 2021. 257, 118447. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118447

, , , , ,

El CREAF és un centre de recerca que genera coneixements i solucions innovadores en ecologia terrestre per ajudar a la societat a mitigar els efectes del Canvi Global, a crear plans d'adaptació i a augmentar la capacitat de resiliència dels ecosistemes naturals.
Articles relacionats
,
Què és l’agricultura regenerativa?
16 d'octubre 2021Ángela Justamante
, ,
Com afecta el canvi climàtic a la vinya?
13 d'octubre 2021CREAF
,
El CREAF s’enlaira amb el satèl·lit LandSat-9
7 d'octubre 2021Gerard Gaya
Cultivar cereals i lleguminoses de forma conjunta augmenta la producció agrícola i la captació neta de CO2
7 d'octubre 2021CREAF
És un fet, perdem biodiversitat: actuem?
6 d'octubre 2021CREAF

Follow CREAF on: