Author: Pau Guzmán

Vegetació dunar a la platja de Castelldefels en ple esclat primaveral. Autor: Robert Ramos (AMB)
News @en

Beaches in Barcelona’s metropolitan area unexpectedly act as butterfly reserves

El darrer informe de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS, que coordinen l’AMB, el CREAF i l’IERMB mitjançant el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), obté una primera fotografia de la situació de les papallones a les platges metropolitanes i posa de manifest que la vegetació dunar d’aquests espais costaners pot actuar de reservori de determinades espècies de papallones.

A small cabbage white (Pieris rapae) in La Trinitat Park, Barcelona. Thanks to its great mobility and non-specialized diet, it is one of the city’s most common butterfly species. Photo: Jordi Sánchez.
News @en

Connecting parks and gardens increases urban butterfly diversity

La població actual de papallones de Barcelona és homogènia i empobrida, però hi ha marge de millora fent una gestió del verd urbà que tingui en compte la connectivitat entre parcs. A la capital catalana, les espècies de papallones més escasses són les que tenen menys capacitat per viatjar i les més exigents pel que fa a la dieta.

News @en

Lessons learned from Storm Gloria

Between 19 and 23 January 2020, Storm Gloria left its mark on Catalonia, breaking records as it did so. Now, a month later, CREAF’s Anabel

Subscribe to our Newsletter to get the lastest CREAF news.