Tag: citizen science

Vegetació dunar a la platja de Castelldefels en ple esclat primaveral. Autor: Robert Ramos (AMB)
News @en

Beaches in Barcelona’s metropolitan area unexpectedly act as butterfly reserves

El darrer informe de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS, que coordinen l’AMB, el CREAF i l’IERMB mitjançant el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), obté una primera fotografia de la situació de les papallones a les platges metropolitanes i posa de manifest que la vegetació dunar d’aquests espais costaners pot actuar de reservori de determinades espècies de papallones.

Visualitzation of trends: there is an upward trend in some health sectors in the greater Barcelona area. Browser screenshot.
Knowledge

Open data policies in times of COVID-19

The COVID-19 pandemic has arisen at a time when governments were already reasonably convinced of the need to make their data accessible via open data

Subscribe to our Newsletter to get the lastest CREAF news.