Search

El CREAF col·labora en el primer resum del futur informe MedeCC, l’avaluació dels impactes i riscos de el canvi climàtic i ambiental a la Mediterrània

Portada del document
Portada del document

Des de l’any 2015, la xarxa Medecc, amb més de 80 científics de tota la regió Euro Mediterrània, ha estat elaborant aquest informe pioner i innovador que suposa la major avaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental a nivell regional a la Mediterrània.

Aquest primer informe és independent, l’elaboració ja ha superat la preparació de l’informe científic i ara ha presentat el resum per als responsables de la presa de decisions (en anglès, Summary for Policy-Makers). L’informe proporciona per primera vegada, una àmplia informació científica sobre els riscos del canvi climàtic a la regió mediterrània. Augment de temperatura i del nivell del mar, escassesa d’aigua i d’aliments i més migracions a gran escala. Són algunes de les perspectives que presenten les previsions sobre els efectes de l’escalfament global a la regió mediterrània. L’informe assenyala que la temperatura mitjana a la regió mediterrània ha augmentat aproximadament 1,5 °C des de l’època preindustrial. Això significa que la Mediterrània s’ha escalfat un 20% més de pressa que la mitjana mundial. Sense mesures apropiades, el 2040 l’augment serà de 2,2 °C, i en algunes regions superaria els 3,8 °C el 2100.

Això comportarà onades de calor més significatives i duradores i les sequeres extremes es faran més freqüents.

Manquen encara la revisió i adopció d’aquest resum per part de representants governamentals (entre altres, els membres del Grup d’Experts en Canvi Climàtic i Ambiental de la Unió per a la Mediterrània) i, finalment, la publicació i difusió d’ambdues obres (en anglès, francès i àrab). L’elaboració de l’informe, que es va iniciar a finals de l’any 2016 i està previst que es publiqui aviat, respon a un dels objectius de l’Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible 2016-2025, la qual recomana la creació de mecanismes de transferència de coneixement entre la comunitat científica i els decisors públics de cara a preparar avaluacions científiques rigorosos sobre tendències i impactes del canvi climàtic, així com analitzar opcions de mitigació i adaptació als efectes d’aquest fenomen.

L’informe és fruit de l’esforç voluntari de 71 experts d’arreu del món escollits/des a través d’un procés obert i transparent. Aquests experts procedeixen de 15 estats diferents, 28 d’ells (un 39% del total) ho fan de països del sud i de l’est de la Mediterrània.  Pel què a Catalunya, es compta amb la participació del Dr. Lluís Brotons (CREAF), el Dr. Enrique Doblas-Miranda (CREAF), la Dra. Maria del Carme Llasat Botija (CADS i Universitat de Barcelona), la Dra. Alejandra Morán Ordóñez (CREAF – CTFC –Solsona), el Sr. Arnau Queralt i Bassa (CADS), el Dr. Robert Savé Montserrat (IRTA), el Dr. Cèsar Terrer (UAB), el Dr. Sergio Tirado Herrero (UAB) i la Dra. Patrizia Ziveri (ICTA-UAB).

El MedECC està integrat per 450 investigadors/es procedents de 35 estats diferents d’arreu del món, i Llasat i Queralt formen part del seu consell de direcció. El seu principal objectiu és identificar i sintetitzar el coneixement científic existent sobre l’estat actual i els riscos futurs del canvi climàtic i ambiental a la Mediterrània i transferir-los als decisors públics d’arreu d’aquesta àrea geogràfica, especialment vulnerable segons apunten institucions de referència internacional com són el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i el Grup Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).

El MedECC compta amb el suport del Govern de Catalunya, mitjançant el CADS, del Plan Bleu (Centre d’Activitat Regional del Programa d’Acció per al Mediterrani de Nacions Unides), de l’Agència de Cooperació al Desenvolupament de Suècia, la Unió per al Mediterrani, el Govern del Principat de Mònaco, l’Agència de Medi Ambient i Energia de França, el govern de la Regió Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Métropole Aix-Marseille Provence, la Universitat Aix-Marseille, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Association pour l’Innovation et la Recherche au service du Climat (França), el Grup regional d’experts en clima de la regió Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, el programa Mediterranean Integrated STudies at Regional And Local Scales (Mistrals) i OT-Med LABEX.

Més informació

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia