Search

El CREAF coordina la Xarxa de Pluja Àcida de Catalunya

Núvols baixos Foto: M.Martin Vicente
Núvols baixos Foto: M.Martin Vicente

La Xarxa de Pluja Àcida (XPA) és un projecte coordinat pel CREAF des de l’any 1996 que forma part de la  Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Núvols baixos Foto: M.Martin Vicente
Núvols baixos Foto: M.Martin Vicente

Les activitats humanes afecten el medi ambient i la salut humana d’una manera molt significativa. Les emissions de diferents contaminants atmosfèrics estan augmentant, o es mantenen elevades, de manera preocupant. Per tal de seguir l’evolució del seu impacte en el medi, arreu del món occidental s’han implementat xarxes de recollida de dades d’immissions i de determinació de la composició química de la pluja.

La precipitació és una via molt important de deposició dels contaminants al medi terrestre i aquàtic.

La pluja àcida es genera quan els òxids de sofre i nitrogen es transformen a l’atmosfera en els àcid sulfúric i nítric els quals, en combinar-se amb el vapor d’aigua atmosfèric, formen petites gotes d’aigua àcida.

Actualment a Catalunya la pluja àcida no és un problema important. D’una banda, perquè gran part dels ecosistemes estan en sòls carbonatats i, de l’altra, perquè les freqüents pluges de fang també aporten alcalinitat als sòls i llacs, de manera que l’acidificació queda neutralitzada.

El monitoratge de la composició química de 4 estacions distribuïdes en el territori de Catalunya (Sort, Begur, Santa Maria de Palautordera i la Sénia) pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XPVCA) adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, permet fer un seguiment de la deposició de contaminants. Aquest nombre d’estacions correspon aproximadament a una estació per 8.000 km2 de terreny, que és una cobertura semblant a la d’altres països. Per tant, es considera que tant el nombre d’estacions catalanes com la seva distribució en el territori (que van des dels Pirineus al Montsià, i de la costa a l’interior) són indicats per caracteritzar l’acidesa i la composició química de la pluja a Catalunya.

S’ha de remarcar la relació que es va establir de manera continuada des de l’any 1994 fins al 2010 entre la Direcció General de Qualitat Ambiental i el CREAF per a l’estudi de la caracterització de la precipitació a Catalunya. Cada any s’elabora un informe amb la interpretació de la composició química de la pluja i s’analitzen les tendències temporals interanuals dels diversos components, per tal d’avaluar l’efectivitat de les polítiques implementades pel control de les emissions de contaminants.

 Gràcies a aquesta col·laboració, s’ha mantingut un enregistrament de la composició química de la pluja i de la deposició de contaminants que a hores d’ara acumula 16 anys de dades.

Un registre dilatat en el temps com aquest ha permès detectar canvis ambientals importants, com la tendència general a la disminució del sulfat i d’augment del nitrat en algunes de les estacions. A més, els resultats obtinguts fins a dia d’avui indiquen que alguns dels canvis més importants tenen lloc en localitats relativament remotes, com a Sort en els Pirineus, fet que cal seguir estudiant per les repercussions ambientals que comporta.

Podeu llegir tota la informació sobre aquesta Xarxa al nou espai de la XPA del web de la Generalitat de Catalunya

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia