Search

Els serveis ecosistèmics de la província de Barcelona ja són visibles en mapes digitals

Mapa del Control de l'Erosió del Sòl de la província de Barcelona. Font: SITxell
Mapa del Control de l'Erosió del Sòl de la província de Barcelona. Font: SITxell

La  Cartografia dels Serveis Ecosistèmics constitueix una nova eina per a l’anàlisi i la planificació territorials. Des de fa poc, la província de Barcelona compta amb una cartografia d’aquests serveis especialment extensa i detallada. De cara a un futur proper, es vol ampliar a la resta de Catalunya.

Mapa del Control de l'Erosió del Sòl de la província de Barcelona. Font: SITxell
Mapa del Control de l’Erosió del Sòl de la província de Barcelona. Font: SITxell.

El CREAF, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i la Diputació de Barcelona han fet pública recentment la Cartografia de Serveis Ecosistèmics de la província de Barcelona. Es tracta d’un conjunt de mapes digitals que mostren el valor d’un conjunt de serveis ecosistèmics especialment importants. Gràcies a aquests mapes es pot determinar, amb una precisió fins ara inèdita, quines zones del territori ofereixen més serveis i quines menys. També es poden identificar els beneficis concrets que aporten aquests serveis a la població, en aspectes com la regulació hídrica, l’aprovisionament d’aliments i fusta, o el segrest del CO2 atmosfèric. Per tant, serveis que sustenten la nostra salut, la qualitat de vida o l’economia.

L’objectiu és que aquesta informació “ajudi els Ajuntaments i altres administracions locals a planificar i gestionar el territori” a través d’eines com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipals (POUMs), tal i com comenta Joan Pino, qui, juntament amb Corina Basnou ha coordinat el projecte des del CREAF. En el cas de la província de Barcelona, es pretén que serveixi per a desplegar un model d’infraestructura verda, una xarxa d’espais oberts que combini la conservació de la biodiversitat amb la provisió d’aquests serveis ecosistèmics a la població. De fet, ja s’està treballant en aquest concepte emergent amb el projecte GreenInfraNet.

Un dels punts forts d’aquesta cartografia ha estat reunir informació sobre els diversos serveis ecosistèmics amb un gran nivell de detall, i de forma homogènia per a tota la província de Barcelona. Un dels aspectes a destacar és, per tant, l’elevada resolució dels mapes: per cada píxel, que equival a un camp de futbol (100 x 100 metres de terreny), tenim un valor d’un determinat servei ecosistèmic.

L'aprovisionament de biomassa forestal és un dels mapes de la Cartografia. Autor: CREAF
L’aprovisionament de biomassa forestal és un dels serveis ecosistèmics de la Cartografia. Autor: CREAF

Un projecte de dos anys, que continua

Aquest és un projecte a tres bandes, finançat per l’Oficina de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona i portat a terme pel CREAF i l’ICTA. Alhora, hi ha donat suport el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, l’Institut Català d’Ornitologia i la Unió de Pagesos. La iniciativa va començar el 2014 i durant dos anys s’ha anat desenvolupant fins a la publicació de la cartografia, disponible a través del SITxell.

“Amb totes les reserves que es vulgui, hi ha un cert canvi de paradigma en la valoració del territori. Des d’un punt de vista més clàssic centrat en la biodiversitat, hem passat ara a un altre basat en els serveis ecosistèmics”, comenta Joan Pino. Per això, els serveis ecosistèmics són cada vegada més presents en el debat polític i científic, i ja hi ha polítiques destinades a la provisió de béns i serveis que ofereixen els ecosistemes a la societat. Aquest és el motiu pel qual es va decidir començar a treballar en el desenvolupament d’aquesta cartografia.

Un dels punts forts d’aquesta cartografia ha estat reunir informació sobre els diversos serveis ecosistèmics amb un gran nivell de detall, i de forma homogènia per a tota la província de Barcelona.

Degut a la novetat de la informació, encara s’estan processant les dades i extraient-ne les conclusions. El següent pas és “revisar, millorar i ampliar els indicadors de servei ecosistèmic actuals i fer una primera diagnosi de la distribució d’aquests serveis al llarg del territori”, comenta Joan Pino. I afegeix que “això permetrà proposar i desplegar el primer model d’infraestructura verda a la província de Barcelona”.

En col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, el CREAF vol ampliar aquest tipus de mapes a tota Catalunya i millorar-los afegint nous indicadors que atorguin més robustesa a l’anàlisi d’aquests serveis. Seguir avançant s’entén com un pas necessari, ja que aquesta cartografia té una clara utilitat en el debat públic sobre la planificació i la gestió del territori a escales molt diverses.

Mapa del Potencial de les Oportunitats Recreatives de la província de Barcelona. Font: SITxell
Mapa del Potencial de les Oportunitats Recreatives de la província de Barcelona. Font: SITxell

Què és la infraestructura verda?

La infraestructura verda és un concepte emergent, lligat a la planificació dels espais lliures en un marc polític i d’implementació més amplis que el tradicionalment centrat en la conservació de la biodiversitat. Té com a objectiu conservar i planificar aquests espais lliures mitjançant l’enfortiment de la coherència i la resiliència dels ecosistemes, contribuint alhora a l’adaptació al canvi climàtic i a la reducció de la vulnerabilitat davant de desastres naturals. El concepte d’infraestructura verda també contribueix a la creació d’una economia sostenible mitjançant el manteniment de serveis ecosistèmics i la mitigació dels efectes adversos, les infraestructures de transport i energètiques, i del desenvolupament econòmic en general.

El concepte d’infraestructura verda va ser presentat en el Llibre Blanc de la Comissió Europea sobre l’Adaptació al  Canvi Climàtic (2009), el qual estableix que la infraestructura verda és “essencial per a mitigar la fragmentació i l’ús insostenible del sòl, tant dins com fora dels espais Natura 2000, i per a abordar la necessitat, i els múltiples beneficis, de conservar i restaurar els serveis ecosistèmics”. Segons aquest nou concepte, els objectius tradicionals de conservació de la natura s’assoleixen en estreta harmonia amb altres objectius més propers al ciutadà, com és ara el manteniment dels diversos tipus de serveis ecosistèmics.

Aquí pots saber més sobre Serveis Ecosistèmics.

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Finca Planeses a la Garrotxa (Catalunya), on s'implementa l'agricultura i ramaderia regeneratives. Autoria: Galdric Mossoll.
Notícies
Angela Justamante

L’ús extensiu del territori és la millor estratègia per a revertir el despoblament rural i protegir la natura

Espanya, segons dades de l’INAP, ha perdut 5,3 milions d’habitants entre 1960 i 2021. Davant d’aquest escenari, un dels grans objectius de la política actual ha estat revertir aquesta situació. Tot i això, en un moment de crisi de biodiversitat, fer retornar gent a l’entorn rural pot ser vist com una amenaça per la conservació de la natura.

Autoria: imatge CC0, Pixabay.
Notícies
Anna Ramon

La biodiversitat d’arbres protegeix el bosc d’una primavera prematura

Un equip científic internacional amb participació del CREAF i el CSIC ha publicat recentment un article a Nature Climate Change on explica que la biodiversitat protegeix els boscos d’una sortida de les fulles prematura perquè els boscos més diversos són menys sensibles a l’augment de la temperatura. 

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia