#focempordà – L’elevada connectivitat forestal dificulta les tasques d’extinció del foc

La dificultat de controlar els fronts nord i occidental de l’incendi de l’Alt Empordà no només ha estat deguda al comportament del vent, sinó també a l’elevada connectivitat que tenien les clapes de bosc i de matollar a la zona que ha resultat afectada.

Connectivitat de boscos i matollars al sector nord-oriental de Catalunya (Tons vermells: connectivitat mínima; tons verds, connectivitat máxima. Línia blava: límit de l’incendi . Font: CREAF)
Connectivitat de boscos i matollars al sector nord-oriental de Catalunya. Els colors vermells indiquen connectivitat mínima, i els colors verds, connectivitat màxima. La línia blava indica el límit de l’incendi amb data 24/07/2012. (Font: CREAF)

La Catalunya septentrional, relativament humida, ha experimentat els darrers decennis un increment espectacular de les cobertes forestals llenyoses (boscos i matollars). Això ha portat a un augment de la connectivitat d’aquestes cobertes, la qual és beneficiosa per al manteniment de moltes espècies forestals i de diferents processos ecològics, però també facilita molt la propagació del foc.

Al mapa de la imatge, que representa l’índex de connectivitat de les cobertes forestals (boscos i matollars), els colors verds ens mostren que aquestes cobertes estaven molt connectades als  sectors nord i oest de la zona afectada pel foc, dominades per grans clapes de bosc i matolls, i menys connectades als sectors sud i sud-occidental.

La connectivitat és una mesura del grau de connexió entre les diverses clapes d’un hàbitat determinat. La connectivitat depèn directament de la mida de les clapes i de la proximitat entre elles, però també de l’existència d’hàbitats similars entre clapes. Així, per exemple, dues clapes de bosc enmig de conreus llenyosos estaran més ben connectades  que si estiguessin envoltades de carreteres o de conreus herbacis.

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Coneixement
Veronica Couto Antelo

Quins tipus de gestió forestal existeixen? 

Sovint tendeix a associar-se la gestió forestal únicament amb l’extracció de fusta dels boscos o la configuració de tallafocs per evitar els incendis, però alerta!

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia