Search

L’Inventari de boscos singulars de Catalunya

Lluis Comas treballant en l'inventari
Lluis Comas treballant en l'inventari

La revista Atzavara publica un article signat per Lluís Comas, Marc Gracia i Jordi Vayreda, investigadors del CREAF sobre l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. Aquest inventari és un catàleg de referència dels millors boscos en relació a la matriu forestal que els envolta a partir de la determinació de les seves singularitats, relacionades amb l’edat, considerant els diferents valors o interessos que la societat demana segons els seus usos: valor de biodiversitat, valor de conservació, valor productiu i valor social.  

Lluis Comas treballant en l'inventari
Lluis Comas treballant en l’inventari

 

La diversitat d’usos que la societat demana del bosc (producció, conservació, lleure…) comporta una gestió complexa, i això fa que els gestors del bosc (propietaris, silvicultors, tècnics de l’administració…) necessitin nous referents per a millorar-ne el coneixement.

Fins a l’actualitat, les eines de referència utilitzades en la planificació i la gestió forestal han estat els inventaris forestals nacionals, IFN2 i IFN3 (Villanueva, 2005), i l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, IEFC (Gracia et al., 2004). A partir d’aquests, s’ha pogut obtenir una visió general de l’estat dels nostres boscos i els seus valors mitjans. Tanmateix, i ha una manca d’informació per comparar l’estat actual dels boscos amb un model ideal de referència i així poder establir nous objectius per a la millora de la gestió forestal.

L’origen del projecte rau en la necessitat de tenir un millor coneixement dels boscos a Catalunya per poder replantejar les estratègies de manteniment i millora dels nostres espais forestals.

És així, com l’any 2007 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya promociona la realització de l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya, i
que el CREAF desenvolupa entre els anys 2008 i 2010 amb una important col·laboració de tots els sectors relacionats amb el món forestal, tant en la definició i caracterització dels boscos singulars com en la cerca de propostes.

L’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya és un catàleg de referència dels millors boscos en relació a la matriu forestal que els envolta a partir de la determinació de les seves singularitats, relacionades amb l’edat, considerant els diferents valors o interessos que la societat demana segons els seus usos: valor de biodiversitat, valor de conservació,
valor productiu i valor social. Així mateix, s’ha realitzat a tres escales de treball diferents: de clima, de vegueria i de país, i sempre tenint en compte l’espècie principal del rodal.

L’inventari el formen 292 rodals que ocupen una superfície total de 3.201 ha. La fase de cerca va aportar 3.262 propostes, dels quals 796 se’ls va realitzar un reconeixement a camp a escala de rodal i d’aquests, 320, es va realitzar parcel·les d’inventari forestal per procedir a la seva catalogació.

Podeu continuar llegint la resta de l’article publicat a L’Atzavara

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Mortalitat de roures causada per l’onada de calor de 2003 al centre de França. Autor: Francisco Lloret
Notícies
Francisco Lloret

Un passeig per la resiliència

En ecologia, el concepte de resiliència s’utilitza sovint per analitzar com es recupera un ecosistema afectat per una pertorbació, com ara un incendi. Aquesta idea aparentment senzilla comporta importants dificultats a l’hora de ser analitzada.

La recerca s'ha realitzat en fagedes i pinedes d'arreu d'Europa. Font: Galdric Mossoll
Notícies
Galdric Mossoll

Els arbres no només absorbeixen CO2, també netegen l’aire de compostos nitrogenats

Un nou estudi internacional demostra la funció crucial que tenen uns microorganismes presents a les fulles dels arbres de retirar compostos nitrogenats de l’aire. L’estudi demostra que els arbres no només són excel·lents absorbint diòxid de carboni, sinó que tenen un paper sorprenent en la retenció i transformació d’altres contaminants com els compostos nitrogenats. 

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia