Search

L’aforestació neutraliza el pH dels sòls

L’aforestació és un tipus de canvi en els usos del sòl destinat a la producció de fusta, la conservació d’aigua i sòl, incrementar l’emmagatzematge de carboni i la mitigació del canvi climàtic. Aquest estudi mostra com la reforestació canvia a més una variable clau del sòl, el seu pH.

plançoarbre
Font: Pixabay (CC0)

El pH del sòl, el qual mesura la seva acidesa o alcalinitat, està associat a moltes propietats dels sòls com ara l’equilibri iònic, les comunitats microbianes, o els continguts en matèria orgànica. El pH del sòl regula també els processos biogeoquímics del sòl i genera efectes en cascada sobre l’estructura i funcions dels ecosistemes terrestres.

L’aforestació ha sigut una eina àmpliament adoptada per tal d’incrementar el segrest de carboni dels sòls i millorar la preservació tant de l’aigua com del sòl. Tot i això, l’efecte de l’aforestació sobre el pH del sòl és encara poc conegut.

L’investigador del CSIC al CREAF Josep Peñuelas ha participat en un estudi realitzat per un equip internacional de científics i publicat a la revista Nature Communications. La recerca presenta els resultats de la seva investigació orientada a avaluar els canvis en el pH del sòl generats per l’aforestació (establir boscos a llocs on no n’hi ha hagut des de feia molt de temps). Aquesta avaluació l’han realitzada mitjançant la presa de mostres emparellades en 549 localitats aforestades i 148 localitats de control del nord de la Xina, considerant diferents espècies d’arbres i al llarg de gradient de pH del sòl.

Els autors han trobat una neutralització del pH del sòl deguda a l’aforestació, que disminueix el pH en sòls relativament alcalins i incrementa el pH en sòls relativament àcids. El llindar del pH del sòl (TpH), el punt al quan l’aforestació canvia d’incrementar a disminuir el pH del sòl, són especifiques de cada espècie d’arbre, en un rang que va de 5,5 (Pinus karaiensis) a 7,3 (Populus spp) amb una mitjana de 6,3.

L’estudi permet una millor comprensió de com l’aforestació genera impactes en el pH del sòl al llarg d’un ampli rang de tipologies de sòl i d’aforestacions amb espècies diverses d’arbres. Aquesta comprensió és bàsica per desenvolupar estratègies de mitigació del canvi climàtic i de plans de sostenibilitat ecològica.

“El nostre estudi indica que l’aforestació, amb una apropiada selecció d’espècies d’arbres, té el potencial de mitigació de l’acidificació del sòl causada per la deposició àcida”, comenta el Dr. Songbai Hong del Sino-French Institute for Earth System Science, Beijing University.

“Els resultats d’aquest estudi ens indiquen que l’aforestació pot modificar el pH del sòl si les espècies d’arbres i el pH inicial estan correctament ajustats, el què potencialment pot millorar la fertilitat del sòl i promoure la productivitat dels ecosistemes”, ha dit Josep Peñuelas.

Segons els autors, són necessaris més estudis de camp per tal de determinar quines són les millors espècies d’arbres per a l’aforestació segons les propietats del sòl, la disponibilitat d’aigua, la idoneïtat del clima, l’ecosistema i els objectius socioeconòmics.

 

ARTICLE CIENTÍFIC DE REFERÈNCIA

Hong S., Piao S., Chen A., Liu Y., Liu L., Peng S., Sardans J., Sun Y., Peñuelas J., Zeng H. (2018). Afforestation neutralizes soil pH. Nature Communications, 9:520. DOI: 10.1038/s41467-018-02970-1

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia