Search

Què ofereix el CREAF en l’àmbit de la restauració ambiental dels sòls?

Foto d'una pedrera
Foto d'una pedrera

Els protocols d’Aplicació de fangs de depuradora en restauració (RESTOFANGS) i d’Avaluació de la restauració d’activitats extractives (RESTOCAT) són sistemes de gestió ambiental desenvolupats pel CREAF que han estat dissenyats per a la transferència de coneixements en matèria de rehabilitació de sòls i de monitoratge de zones restaurades, basats en els resultats de recerca previs del Centre.

Foto d'una pedrera
Foto d’una pedrera

Aquests dos projectes van adreçats, tant a les administracions competents en matèria de restauració d’activitats extractives (Àrea d’Avaluació i restauració d’Activitats Extractives, Departament de Territori i Sostenibilitat)  i gestió de residus (Agència de Residus de Catalunya), com a les empreses de mineria, enginyeries, gestores de residus, consultories ambientals o empreses de certificació. Per tant, els usuaris potencials són tant públics com privats.

El protocol RESTOCAT, de recent creació, estableix els indicadors per avaluar la qualitat de zones restaurades i proposa metodologies simplificades per mesurar-los, a l’abast d’un públic no especialitzat, a més de facilitar la interpretació dels resultats obtinguts. Pretén omplir el buit existent de manca de procediments objectius per l’avaluació de la restauració d’activitats extractives, especialment abans del retorn de les fiances que les empreses mineres dipositen per garantir la correcta restauració dels espais afectats per la seva activitat. També ha estat dissenyat per facilitar el seguiment, amb una perspectiva ecològica, dels treballs de restauració i detectar els defectes, a la vegada que s’optimitzen els costos i es redueix la durada del procés.

Vàries empreses del sector han aplicat ja el protocol amb resultats satisfactoris, i es mantenen contactes amb els principals gremis per facilitar-ne la implementació en els sistemes de gestió ambiental existents (ISO 14001, EMAS).

El protocol RESTOFANGS, publicat l’any 2008, és utilitzat actualment per l’Administració catalana per gestionar l’aplicació de fangs de depuradora com a esmena orgànica en la rehabilitació de sòls d’activitats extractives i altres ambients degradats (abocadors, talussos de carreteres). Per tant, les empreses encarregades d’executar les tasques de restauració, així com les que gestionen els fangs generats a les EDAR urbanes utilitzen aquest protocol per establir els aspectes tècnics de cada aplicació (aptitud per admetre fangs, dosificació, mescla, control del sòl resultant, etc.) i per demanar l’autorització a l’Administració. S’ha desenvolupat un procediment administratiu específic per aquestes aplicacions i s’ha dissenyat un SIG que en facilita la gestió i el seguiment.

Per a més informació sobre aquests serveis contactar amb Josep Maria Alcañiz 

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia