Search

Un bosc urbà entre bastidors: els set passos d’Uforest per ampliar el verd de les ciutats 

Croquis d’una ‘jungla urbana’. Font: Prato Urban Jungle
Croquis d’una ‘jungla urbana’. Font: Prato Urban Jungle

Els jardins de Babilònia, considerats una de las set meravelles del Món Antic, haurien estat fruit d’una elucubració romàntica. Tot i que podríen no haver existit mai -mancant evidències arqueològiques que provin el contrari- són font d’inspiració per a projectes innovadors de reverdiment urbà, com ara el Bosco Verticale de Milà. A més, ens serveixen d’excusa per preguntar-nos quines necessitats haurien motivat la creació d’aquestes mítiques solucions basades en la natura i com s’haurien abordat els reptes de la seva gestió: D’on traurien l’aigua per la irrigació? Quins serveis ecosistèmics afavoririen? Haurien contribuït a l’economia local? Com bregarien amb les espècies invasores? Quines percepcions tindria la societat? Serien un privilegi accessible a uns pocs? Tota la ciutadania hauria estat implicada en la seva cura? 

Unlocking the Potential of Urban Forests: Developing a Local Urban Forestry Action Plan’ és el tercer i últim informe publicat per Uforest, un projecte Erasmus+ que esgrimeix la bandera de la innovació per crear ciutats sanes i resilients a través dels boscos urbans. Després de descobrir quines són les necessitats formatives en silvicultura urbana i els reptes socioambientals d’omplir les ciutats d’arbres, Uforest culmina la seva recerca amb una guia pràctica especialment útil per a decisors polítics i gestors de governs municipals que explora, amb una visió holística, temes com: 

 • Els beneficis socials, ambientals i econòmics dels boscos urbans. 
 • Integrar la planificació, la governança i la gestió a llarg termini. 
 • Vincular diversos sectors de gestió, como la salut, l’equitat social o l’acció climàtica. 
 • La comunicació amb diversos grups socials. 

Projectar un ‘jardí babilònic’ contemporani 

Amb contribucions de la investigadora del CREAF Corina Basnou, la guia proposa planificar, dissenyar, implementar i mantenir boscos urbans en set passos:  

 1. Diagnosticar les necessitats socials per grups d’interès 
 2. Cartografiar els espais verds urbans i peri-urbans 
 3. Definir els principis i objectius segons les necessitats socials i les condicions existents 
 4. Desenvolupar el pla d’acció 
 5. Implementació 
 6. Control i avaluació 
 7. Comunicació 
Passos per desenvolupar un pla d’acció de silvicultura urbana. Font: Uforest
Passos per desenvolupar un pla d’acció de silvicultura urbana. Font: Uforest

I tot això, qui ho paga?

Un capítol dedicat a la relació cost-benefici dels boscos urbans desgrana els conceptes relatius a la plantació i manteniment d’arbres, la gestió general i les infraestructures d’accés públic: des d’acords per al ús del terreny, passant per la gestió del projecte fins les campanyes de divulgació.  

La perspectiva multidimensional dels projectes de silvicultura urbana -social, cultural, ecològica, econòmica- afavoreix la diversificació de fonts i formes de finançament, com compartir pressupostos de diversos departaments administratius, activitats de filantropia, voluntariat o la participació d’organitzacions no governamentals.  

Com a valor afegit, exemplifica amb tres casos l’efecte multiplicador de la inversió en boscos urbans en quan a estalvi energètic, reducció de l’escorrentia de tempestes, millora de la salut general i mental, entre d’altres beneficis.  

Beneficis dels boscos urbans (Font: adaptació d’UNECE per Uforest)
Beneficis dels boscos urbans. Font: adaptació d’UNECE per Uforest

Comparteix l'article!

Articles relacionats

Paisatge de la Vall d'Òdena després de l'incendi del 2015. Imatge: Galdric Mossoll
Notícies
Anna Ramon

Què és la desertificació i com prevenir-la?

Sabies que a Catalunya dues terceres parts del territori són vulnerables a la desertificació? Concretament les comarques de la conca de l’Ebre i centrals de Tarragona i Lleida.

Hem canviat la versió del Wordpress. Per llegir entrades anteriors al 2020 en els diferents idiomes (català, castellà o anglès), ves a la portada del blog, escull l'idioma amb el selector del menú superior i cerca l’entrada a la barra de la lupa.

Dona’t d’alta al Newsletter per rebre totes les novetats del CREAF al teu e-mail.

Ajuda'ns a moure

l'ecologia