Tag: sols

Biocarbó. Autor: Lou Gold (CC BY-NC 2.0)
Notícies

Biochar, el carbó que no es crema

El biochar és carbó vegetal que s’obté de restes vegetals i residus de biomassa. A diferència del carbó vegetal clàssic ,que és emprat com a